Orthopedagoog

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Orthopedagoog Door Mind Map: Orthopedagoog

1. Kernconcepten

1.1. Dialogisch

1.2. Systeemgericht en Transactioneel

1.3. Veranderingsgericht

2. Kennis

2.1. Wetenschappelijk onderzoeken

2.2. Opvoed- en opgroeipraktijkproblemen

2.3. Contextfacoren

2.4. Culturele achtergronden

3. Vaardigheden

3.1. Gespreks-/ interviewvaardigheden

3.1.1. Open vragen stellen

3.1.2. Actief luisteren

3.1.3. Non- verbale communicatie

3.1.4. Complimenteren

3.1.5. Samenvatten

3.1.6. Reframen

3.2. Observatievaardigheden

3.2.1. Letten op detail

3.2.2. Methodisch observeren

3.2.3. Betrouwbaar observeren

3.2.4. Participerend/ niet participerend observeren

4. Attitude

4.1. Open houding

4.2. Niet vooroordelen

4.3. Respect tonen

4.4. Empathische houding

4.5. Flexibele houding

4.6. Aansluiten en afstemmen

5. Werkprocessen

5.1. Diagnostiek

5.2. Behandeling

5.3. Teambegeleiding

5.4. Beleid

5.5. Onderzoek

6. Werkwijze

6.1. Systematisch

6.2. Transparant

6.3. Methodisch

6.4. Inter- en intradisciplinair

6.5. Diversiteitsensitief

6.6. Reflecteren op eigen handelen