Digitale didactiek

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Digitale didactiek Door Mind Map: Digitale didactiek

1. 1. Relaties leggen

1.1. Creëren

2. connectivistme

2.1. leertheorie

2.2. George Siemens

2.3. Stephen Downes

2.4. Weten -> verbonden zijn

2.5. Leren door onderlinge verbanden te zien

2.6. Behaviourisme, het Cognitivisme

2.6.1. Behaviourisme: pavloveffect, het leren door belonen en straffen. Het gedrag beïnvloeden.

2.6.2. Cognitivisme: nieuwe informatie moet inhoudelijk aansluiten bij reeds aanwezig kennis. Borduren op de reeds aanwezige kennis.

3. thuisonderwijs?

3.1. onderwijs op afstand

3.2. Flipping the classroom

4. TPC

4.1. Technologie - Pedagogie - Content

4.2. Balans

5. R2D2

5.1. Gaat uit van voorkeur van lerende...

6. Visible Learning

7. Taxonomie van Bloom

7.1. Van laag naar een hoger niveau streven

8. 7 pijlers van de digitale didactiek

9. Rol van de leraar

10. vier in balans model

11. Kennisnet

11.1. 1998 opgericht

11.2. Vo + Mbo

11.3. Belangrijke ICT partner voor leerling en leraar

12. E-frustraties

13. E-type