Synthese pedagogisch-didactische werkvormen electriciteit 3de graad TSO

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Synthese pedagogisch-didactische werkvormen electriciteit 3de graad TSO Door Mind Map: Synthese pedagogisch-didactische werkvormen electriciteit 3de graad TSO

1. Kennis

1.1. Algemeen

1.1.1. Taalkennis/taalverwerving

1.1.2. Wiskunde

1.1.3. Wetenschappen

1.2. Specifiek

1.2.1. Theoretische basis verwerven voor praktijkgedeelte

1.2.2. Studie van realisaties

1.2.3. Analyse van en samenhang tussen elektriciteit en elecktronica

1.2.4. Aanwenden kennis in nieuwe situaties

1.3. Competenties

1.3.1. Verklaren

1.3.2. Toelichten

1.3.3. Omschrijven

1.3.4. Toelichten

1.3.5. Vereenvoudigen

1.3.6. Selecteren

1.3.7. Motiveren

2. Vaardigheden

2.1. Algemeen

2.1.1. Onderscheiden

2.1.2. Meten

2.1.3. Bepalen

2.1.4. Aansluiten

2.1.5. Uitvoeren

2.1.6. Realiseren

2.1.7. Instellen

2.1.8. Ontwerpen

2.1.9. Uitproberen

2.1.10. Visualiseren

2.1.11. Berekenen

2.1.12. Dimensioneren

2.1.13. Toepassen

2.1.14. Koppelen

2.1.15. Opzetten

2.2. Specifiek

2.2.1. Uitvoeren experiment

2.2.2. Moderne technologieën

2.2.3. Minimale materiële vereisten voor het specifieke gedeelte

2.2.3.1. Gereedschappen

2.2.3.2. Elektrische uitrusting

2.2.3.3. Infrastructuur

3. Attitudes

3.1. Nauwkeurigheid

3.2. Orde

3.3. Respect voor materiaal

3.4. Leergierig zijn

3.5. Synthetisch denken

3.6. Kwaliteitsbewust zijn

3.7. Organiseren

3.8. Planmatig werken

3.9. Overtuigingskracht

3.10. Teamgeest

3.11. Verantwoordelijkheidszin

3.12. Zelfsturend leerproces

4. Beginsituatie

4.1. Kritisch en analytisch kunnen denken

4.2. Meetvaardigheid:: resultaten wiskundig kunnen duiden

4.3. Rekenvaardigheid:wetmatigheden kunnen toepassen

4.4. Experimenteren: wetmatigheden toetsen aan de praktijk

4.5. Creativiteit: in experimenteren,, in leer-enevaluatieproces

5. Leerplan VVKSO – D/2012/7841/04 http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Elektriciteit-elektronica-2012-044.pdf

6. Werkvormen

6.1. Uitdagend

6.2. Aantrekkelijk

6.3. Gestructureerd

6.4. Inzichtelijk

6.5. Creatief in het kader van het technisch proces

6.6. Variatie