EFFICIENTE KLASCOMMUNICATIE

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
EFFICIENTE KLASCOMMUNICATIE Door Mind Map: EFFICIENTE KLASCOMMUNICATIE

1. STRUCTUUR

1.1. INLEIDING

1.1.1. DO'S

1.1.1.1. Kort: herhaling vorige les

1.1.1.2. Wat?: lesonderwerp vandaag

1.1.1.3. Aanschouwelijk: afbeelding/video-

1.1.1.4. Actualiteit

1.1.2. DON'TS

1.1.2.1. Start: negatief nieuws

1.2. MIDDEN

1.2.1. DO'S

1.2.1.1. Aanschouwelijk

1.2.1.1.1. PowerPoint

1.2.1.1.2. Video

1.2.1.1.3. Educatief model

1.2.1.2. Variëren

1.2.1.2.1. Humor

1.2.1.2.2. Ernst

1.2.1.3. Interactie

1.2.1.3.1. Vragen stellen

1.2.1.3.2. Vragen beantwoorden

1.2.1.4. Concretiseren

1.2.1.4.1. vb. actualiteit

1.2.2. DON'TS

1.2.2.1. Aanschouwelijk

1.2.2.1.1. Antwoorden projecteren PPT

1.2.2.1.2. Wikipedia letterlijk aflezen

2. EINDE

2.1. DO'S

2.1.1. Kort: herhalen lesinhoud

2.1.2. Volgende les: Wat?

2.1.3. Smartschool: beantwoorden van bijkomende vragen

2.2. DON'TS

2.2.1. "We gaan het hierbij laten"

2.2.2. vroegtijdig de les stoppen

3. FEEDBACK

4. Iedereen begrepen?

4.1. Samenvatten

4.2. Parafraseren

4.3. Herhalen

4.4. Vragen stellen

4.5. Persoonlijk aanspreken

4.6. SmartSchool: forum voor extra vragen

4.7. Interpreteren non-verbale communicatie leerlingen

5. LERAAR = BOODSCHAPPER

6. LESINHOUD

7. VERBAAL

7.1. DO'S

7.1.1. AN

7.1.2. vakjargon verklaren

7.1.3. duidelijke zinsbouw

7.1.4. problemen verduidelijken

7.1.5. eenduidige informatie

7.2. DON'TS

7.2.1. gebruik van jongerentaal

7.2.2. Ja-Nee vragen

7.3. TIPS AND TRICKS

7.3.1. parafraseren

7.3.2. synoniemen voor vakjargon

7.3.3. samenvatten

7.3.4. herhalen

7.3.5. gerichte vraagstelling

7.3.5.1. Wie?

7.3.5.2. Wat?

7.3.5.3. Waar?

7.3.5.4. Waarom?

8. NON-VERBAAL

8.1. DO'S

8.1.1. open houding

8.1.2. zelfzekere houding

8.1.3. enthousiaste uitstraling

8.1.4. expressief

8.1.5. ondersteunende gebaren

8.1.6. ondersteunende aandachtstrekkers

8.1.6.1. beeldmateriaal

8.1.6.2. educatief model

8.1.6.3. PowerPoint

8.1.6.3.1. Kern van de zaak: laserpen

8.1.6.4. gebruik van de ruimte

8.1.6.4.1. Gedifferentieerd rondwandelen

8.1.6.4.2. Verduisteren ruimte bij projectie

8.1.7. oogcontact

8.1.8. knikken

8.1.9. dicht bij de groep staan

8.2. DON'TS

8.2.1. gesloten houding

8.2.2. ongeïnteresseerde houding

8.2.3. blijven zitten bij les geven

8.2.4. ondersteunende aandachtstrekkers

8.2.4.1. antwoorden reeds projecteren PowerPoint

8.3. TIPS AND TRICKS

8.3.1. Google en PowerPoint: enkel gebruiken, wanneer meerwaarde

8.3.2. leerstof onder de knie hebben

8.3.3. laserpen goed hulpmiddel

9. PARAVERBAAL

9.1. DO'S

9.1.1. pauzes laten

9.1.2. rustig spreektempo

9.1.3. empathisch

9.1.4. variabele intonatie

9.1.5. klemtonen leggen

9.1.6. aangepast stemvolume

9.2. DON'TS

9.2.1. monotoon spreken

9.2.2. niet-flexibel

10. LEERLINGEN (ONTVANGER)