Pedagogisch - didactische ondersteuning

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Pedagogisch - didactische ondersteuning Door Mind Map: Pedagogisch - didactische ondersteuning

1. Leerlijn

1.1. 2de graad: begeleid

1.2. 3de graad: zelfstandig

1.3. 3de graad, 3de lj: zelfstandig/in team

2. Maatschappelijke participatie

2.1. Focus op praktijk

2.1.1. Concrete situaties

2.1.2. Actualiteit

2.1.3. Leefwereld

2.2. Meningen en gevoelens leren uiten

2.2.1. Spreekdurf

2.2.2. Veilige omgeving

2.3. Gepast ageren

2.3.1. Omgaan met structuur in leefwereld

2.3.2. Hulp leren vragen

2.3.3. Ik-boodschappen verwoorden

2.4. Mondelinge interactie

2.4.1. Modellen/voorbeelddialogen

2.4.2. Oefentijd in duo's

2.5. Organisatiebekwaamheid

2.5.1. Hoekenwerk

2.5.2. Contactwerk

3. Individueel werk en groepswerk

3.1. Individueel

3.1.1. Zelfstandig werk

3.1.2. Planmatig

3.2. Groepswerk

3.2.1. Samenwerking

3.2.2. Focus op proces

3.2.3. Ruimte in lokaal

3.2.4. Prikkelende opdrachten

3.3. OVUR-schema

4. Informatieverwerving en -verwerking

4.1. Verschillende bronnen

4.2. Verschillende methoden

4.3. Stappenplan ter ondersteuning

4.4. Selectiestrategieën

4.5. Reflecteren

4.6. Evalueren

5. Probleemoplossend denken

5.1. Oplossingsstrategieën

5.1.1. Wiskundig denken

5.1.2. Schatten

5.1.2.1. Realistische voorstelling

5.1.2.2. Ruwe schatting

5.1.2.3. Ondersteunend visueel materiaal

5.1.3. Controleren van gegevens