Hoe kan ik communiceren voor de klas?

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hoe kan ik communiceren voor de klas? Door Mind Map: Hoe kan ik communiceren voor de klas?

1. Stemgebruik

1.1. Algemeen Nederlands

1.1.1. Register aangepast aan inhoud

1.1.2. Aangepaste woordenschat

1.2. Duidelijke articulatie

1.2.1. Zet voorbeeld voor leerlingen

1.3. Variatie

1.3.1. Tempo

1.3.2. Volume

1.3.3. Intonatie

2. Te mijden

2.1. Statisch aan je bureau blijven zitten

2.2. Puur doceren, geen interactie

2.3. Geen verwijzingen naar de realiteit

2.4. Monotoon praten

3. Non-verbale communicatie

3.1. Houding

3.1.1. Afwisseling rondlopen en stilstaan

3.1.2. Open naar leerlingen

3.1.3. Rustig en zelfzeker

3.2. Handelingen

3.2.1. Ondersteunende handgebaren

3.2.2. Uitbeelden van situaties

3.2.3. Verwijzing naar beeldmateriaal

3.3. Gelaatsuitdrukking

3.3.1. Ondersteunende mimiek

3.3.2. Levendig, enthousiast

4. Interactie

4.1. Vragen stellen

4.1.1. Gerichte vragen

4.1.2. Open vragen

4.2. Inspelen op de groep

4.2.1. Vraag herhalen als de groep het niet begrepen heeft

4.2.2. Oog blijven houden voor lesstructuur

4.2.3. Aandacht voor passieve leerlingen

4.3. Ruimte voor inbreng leerling

5. Inhoudelijke opsmuk

5.1. Actualiteit

5.2. Inleving in leefwereld van leerlingen

5.3. Humor

5.4. Beelden gebruiken