FOCUSDOELEN

focusdoelen ovsg kleuterdoelenboek

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
FOCUSDOELEN Door Mind Map: FOCUSDOELEN

1. Lichamelijke opvoeding

1.1. Motorische competenties

1.2. Kennis en inzicht binnen bewegen

1.3. Zelfconcept en sociaal functioneren binnen bewegingssituaties

1.4. Gezond en veilig bewegen

1.5. watergewenning

2. Sociale vaardigheden

3. ICT

4. Wetenschap en techniek

4.1. Techniek

4.2. Natuur

5. Wiskundige initiatie

5.1. Getallen

5.2. Meten

5.3. Meetkunde

6. Mens en maatschappij

6.1. Mens

6.2. Maatschappij

6.3. Tijd

6.4. Ruimte

6.5. Verkeers- en mobiliteitseducatie

7. Taal

7.1. Luisteren

7.2. Spreken

7.3. Lezen

7.4. Schrijven

7.5. Taalbeschouwing

8. Werkhouding/attitudes

9. Muzische vorming

9.1. Beeld

9.2. Muziek

9.3. Beweging

9.4. Drama

9.5. Media