Protestanttiset kirkot

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Protestanttiset kirkot Door Mind Map: Protestanttiset kirkot

1. luterilainen kirkko

2. anglikaaninen

2.1. anglikaanisen kirkkoyhteisön opin perustan muodostavat Raamattu, Nikaian ja Apostolinen uskontunnustus, yhteinen rukouskirja sekä katekismus ja 39 uskonartiklaa

2.2. vanhaa katolista traditiota pyritään säilyttämään

2.3. opillisesti anglikaaninen kirkkoyhteisö haluaa kulkea katolilaisuuden ja protestantismin välimaastossa

2.4. sakramentit ovat anglikaanisen kirkon mukaan todellisia armon välineitä ja Jumalan osoittamaa hyvää tahtoa ihmisiä kohtaan

2.4.1. sakramentteja on kaksi: kaste ja ehtoollinem

3. reformoidut

4. helluntailaisuus

4.1. perustavat oppinsa Raamattuun

4.1.1. Raamattua pidetään Jumalana sanana ja opin sekä uskonelämän ylimpänä auktoriteettina

4.2. helluntailaisilla ei ole virallista uskontunnustusta

4.2.1. helluntailaisuus pitää sisällään monia erilailla ajattelevia ryhmiä

5. baptismi

6. pelastusarmeija

7. vapaakirkko

8. adventismi

8.1. hyväksyvät protestanttisen kristinuskon perinteiset opit kolmiyhteisestä Jumalasta, Jeesuksen jumaluudesta ja pelastumisesta

8.2. perustaa oppinsa Raamattuun

8.3. painottaa lopunaikojen ja Jeesuksen toisen tulemisen odotusta

8.4. korostaa kymmenen käskyn merkitystä

8.5. adventistien mukaan seurakunta on niiden uskovien yhteisö, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja Vapahtajaksi