Op onze school

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Op onze school Door Mind Map: Op onze school

1. werken we structureel aan persoonlijkheidontwikkeling

1.1. leer je hoe je het best als individu in een groep kunt functioneren

2. verbeteren we ons continu op de vaardigheden van de 21ste eeuw

2.1. Samenwerken

2.2. Probleemoplossend vermogen

2.3. ICT-geletterdheid

2.4. Creativiteit

2.5. Kritisch denken

2.6. Communiceren

2.7. Sociale en culturele vaardigheden

3. leren we met en van elkaar

3.1. meerwaarde van samenwerken ontdekken

3.2. met kinderen, ouders en partners buiten school

4. is het onderwijs ingericht op basis van vertrouwen

4.1. alleen noodzakelijke regels

4.1.1. voor sociale en fysieke veiligheid

4.1.2. voor orde en rust

4.2. school is een oefenplaats

5. word je gezien en gehoord en voel je dat je er bij hoort

5.1. we praten regelmatig met je over hoe het met je gaat

5.2. pesten wordt niet getolereerd

5.3. we spreken ruzies uit

5.4. we luisteren naar wat iemand bedoelt te zeggen

6. leer je leren

6.1. is het proces belangrijker dan het product

6.1.1. we reflecteren op gemaakte keuzes

6.2. je krijgt de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die je aankan

6.3. werken we doelgericht

6.3.1. plannen met effectieve didactische aanpakken

6.3.2. handhaving van eigen niveau, streven naar verbetering

6.3.3. verbeteren we ons continu op de kerndoelen

6.4. ben je eigenaar van je leerproces

6.4.1. werken met leerlingporfolio's?

6.5. leer je om goede keuzes te maken zodat je het zelf kan doen

7. staan mogelijkheden en talenten van iedereen centraal

7.1. we denken eerst aan de behoeftes van het individu en dan pas aan de behoeftes van de organisatie

7.2. we moeten in staat zijn iedereen het gevoel te geven dat je ergens goed in bent

8. willen we dat je met plezier leert

8.1. vanuit het besef dat spel de ultieme vorm van leren is

8.2. we zoeken naar wat werkt voor jou

8.2.1. ook leerstijlen

8.3. we zoeken naar wat betrokkenheid kweekt en motiveert

8.4. we willen dat je werk doet waar je je goed over voelt