Didactische wenken 3de graad Organisatiehulp BSO

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Didactische wenken 3de graad Organisatiehulp BSO Door Mind Map: Didactische wenken 3de graad Organisatiehulp BSO

1. Competenties Logistieken

1.1. werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvanginstellingen

1.2. werken in de indirecte zorg (kleine huishouding) dagelijkse keuken/flesvoeding, groenten- en fruitpap (kleine kinderen)/gezonde voeding seizoensgebonden (volwassenen en kinderen)

1.2.1. visie

1.2.1.1. zelfstandig kunnen werken in klein- en groothuishouding

1.2.1.2. profiel en takenpakket van logistiek medewerker exploreren

1.2.1.3. rekening houden met de wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de cliënten

1.2.2. plannen/voorbereiden

1.2.2.1. indirecte zorg plannen en organiseren

1.2.2.2. de maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden

1.2.2.3. interieur en linnenzorg plannen en voorbereiden

1.2.3. boodschappen

1.2.3.1. boodschappen/aankopen doen voor een gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje

1.2.4. uitvoeren

1.2.4.1. gerechten voor gebruikers /medeleerlingen bereiden , bewaren en toepassen van bereidingswi jzen

1.2.4.2. gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden

1.2.4.3. ondersteunen bij activiteiten van het dagelijks leven

1.2.4.4. vanuit de oriëntatie op materiaal/grondstof, toepassing, eigenschappen, opruimen, verluchten, reinigen en onderhouden van textiel, lokalen, keuken , leefruimten , buitenruimte ; materialen en benodigdheden met behulp van technieken

1.2.4.5. edden luchten, opmaken en verschonen

1.2.4.6. voor planten en kleine huisdieren zorg dragen

1.2.4.7. een huiselijke sfeer in leefruimten creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden

1.2.5. nazorg

1.2.5.1. zorg dragen voor de nazorg m.b.t de indirecte zorg

1.2.6. reflecteren

1.2.6.1. over het eigen handelen als logistiek medewerker in de indirecte zorg reflecteren

1.3. werken in de voedingsdienst

1.4. werken in de linnendienst

1.5. werken in de onderhoudsdienst

2. Algemene doelstellingen

2.1. kwaliteitsbewust kunnen handelen

2.1.1. volgens vooropgestelde werkplannen kunnen handelen

2.2. mondeling en schriftelijk kunnen communiceren (in een 1-1 relatie)

2.2.1. aan leidinggevende problemen kunnen signaliseren, hulp inroepen, rapporteren

2.3. in team en in een organisatie werken

2.3.1. onder begeleiding kunnen werken en samenwerken met collega's

2.4. oriënteren op beroep

2.5. voorbereiden op verder studeren of werken

3. meest gebruikte werkvormen

3.1. groepswerken

3.2. onderwijsleergesprekken

3.3. leergesprekken

3.4. spelvormen

3.5. werkbundeltjes

3.6. casussen

3.7. individuele praktijkoefeningen maken