Preventie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Preventie Door Mind Map: Preventie

1. zorgplicht

1.1. gelijke behandeling

1.2. minder noodzaak om kinderen te labellen

1.3. samenwerkingsverbanden

1.3.1. minder bureaucratie

1.3.2. effectief: scheelt tijd

1.3.3. kosteneffectief

2. transformatie Jeugdhulp

2.1. Hulp & bescherming gericht op het herstellen van het gewone leven

2.1.1. Op-en afschalen mogelijk

2.1.1.1. 4 niveau's

2.2. Verschuiving van 'achter' naar 'voren'

2.2.1. meer basisvoorzieningen

2.2.2. Eigen kracht

2.2.3. betere afstemming

2.2.4. maatwerk

2.3. integratie

2.3.1. horizontaal

2.3.1.1. de schotten tussen jeudg-en opvoedhulp, ggz, en de zorg voor d ejeugd met een licht verstandelijek beperking moet doorbroken worden

2.3.2. verticaal

2.3.2.1. de samenwerking in de keten van onderwijs-, wijk-en welzijnsorganisaties en jeugdhulpvoorzieningen uit de eerste en tweede lijn: afschalen mogelijk

3. Passend Onderwijs

3.1. samenwerkingsverbanden

3.1.1. niet vrijblijvend

3.1.1.1. verschuiving sectoraal naar integraal

3.2. handelingsbekwame docenten

3.2.1. ondersteuning pedagoog?

3.3. Inspraak ouders

3.3.1. van indiceren naar arrangeren wat met het kind gebeurd