Leren leren (met ict)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Leren leren (met ict) Door Mind Map: Leren leren (met ict)

1. Ict-tools voor leeractiviteiten. Leerstrategie = een plan van handelen om een leerdoel te bereiken (Verstraete & Nijman, 2016) = bewust een leeractiviteit kiezen dus.

1.1. Leeractiviteit/ leervaardigheid: Conceptmap/ mindmap; mindmeister

1.2. Pre teaching via instructiefilmpjes; in ppt

1.3. instructiefilmpjes als verwerking; zelf maken als lln

2. Breinprincipes; leer het brein kennen

2.1. Leerlingen krijgen kennis over brein

2.2. Literatuur:

3. Sturingsactiviteiten/ metacognitieve vaardigheden

3.1. orienteren

3.2. PLANNEN: via begeleidingsgesprekken; via trello.com of individueel via outlook (mail/planning)

3.3. proces bewaken

3.3.1. huiswerkdidactiek; hoe?

3.3.2. blended leeromgeving; schoology

3.4. evalueren

3.4.1. blended omgeving; blendspace; lln geven elkaar feedback

3.5. reflecteren

3.6. leerstrategiekaart door Verstraete & Nijman, (2016) Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs; 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk. Hilversum: PICA.

4. Omgaan met emoties (Oosterheert, (2002) 'Leren over leren')/ non-cognitieve functies (Dekker & Jolles, jan. 2016)

4.1. (jezelf) motiveren

4.2. je concentreren

4.3. keuzes maken (vanuit rollen in leven; Covey)

5. Waarom? opvattingen over leren; flexibel in leren, handig voor toekomt.

5.1. Uit onderzoek blijkt: differentieren op het gebied van metacognitie werkt (artikel M nog toevoegen ).

6. Executieve functies

7. Rol van de leraar; didactisch coachen; vragen stellen, feedback geven

7.1. Literatuur: Verstraete & Nijman, (2016) Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs; 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk. Hilversum: PICA. Marzano, R.J., Pickering, D. & Pollock, J.E. (2008). Wat werkt in de klas. Research in at. Didactische strategieën die aantoonbaar effect hebben op leerprestaties. Doelen stellen en feedback geven. Bazalt. P. 75 t/m 82 = 8 pag)