menselijk geheugen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
menselijk geheugen Door Mind Map: menselijk geheugen

1. info van zintuigen gaat naar zintuigelijk geheugen

2. 3-ledige structuur

2.1. zintuigelijk geheugen

2.1.1. onthoudt info max 0,5 sec

2.1.2. info die aandacht krijgt gaat naar KTG

2.2. KTG: korte termijn geheugen

2.2.1. onthoudt info max 20 sec

2.2.2. auditieve opslag

2.2.3. visuele opslag vervaagt snel

2.2.4. memory span: 4-7 items

2.2.5. chunking

2.2.6. deel van de info wordt opgeslagen in het LTG

2.3. LTG: lange termijn geheugen

2.3.1. onbeperkte capaciteit (?)

2.3.2. onbeperkte duur (?)

2.3.3. episodisch geheugen

2.3.4. semantisch geheugen

2.3.5. procedureel geheugen

3. werking beïnvloedbaar

3.1. motivatie

3.2. interferentie

3.3. emoties

3.4. zelfkennis

3.4.1. comfortgevoel

3.4.2. leerstijl

3.5. grondigheid van verwerking

3.6. gestructureerdheid van info

3.7. herhaling

3.8. structuur

4. het vak wiskunde

4.1. opbouw optimale cognitieve schema's in LTG

4.1.1. feiten

4.1.2. concepten

4.1.3. procedures

4.1.4. beelden

4.1.5. verbanden

4.2. 'goede' wiskunde leerkracht

4.2.1. ervaring

4.2.2. vakkennis

4.2.3. extra inspiratie: 'Handboek Wiskundedidactiek'