Content zoekprofiel, v1.3

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Content zoekprofiel, v1.3 Door Mind Map: Content zoekprofiel, v1.3

1. 4. Technisch

1.1. 4.1 Bestandsformaat

1.2. 4.2 Bestandsgrootte

1.3. 4.3 Locatie

1.4. 4.4 Technische vereiste

1.5. 4.5 Installatie aanwijzingen

1.6. 4.6 Aanvullende technische vereisten

1.7. 4.7 Duur

2. 1. Algemeen*

2.1. 1.1 Identificatie*

2.1.1. 1.1.1 Schemanaam*

2.1.2. 1.1.2 Identificatiecodes*

2.2. 1.2 Titel*

2.3. 1.3 Taal*

2.4. 1.4 Omschrijving*

2.5. 1.5 Trefwoord*

2.6. 1.6 Dekking

2.7. 1.7 Structuur

2.8. 1.8 Aggregatieniveau*

2.8.1. Aggregatieniveau 1: Fragment

2.8.2. Aggregatieniveau 2: Informatie-object, toets

2.8.3. Aggregatieniveau 3: Leereenheid

2.8.4. Aggregatieniveau 4: Cursus

3. 2. Levenscyclus*

3.1. 2.1 Versie*

3.2. 2.2 Status

3.2.1. draft: ontwerp

3.2.2. final: definitieve versie

3.2.3. revision: herziene versie

3.2.4. not available: niet beschikbaar

3.3. 2.3 Bijdrage

4. LOM*

5. 3. Metametadata*

5.1. 3.1 identificatie

5.2. 3.2 Bijdrage

5.3. 3.3 Metadataschema**

5.3.1. LOM waarde*

5.3.2. czp waarde*

5.4. 3.4 Taal

6. 6. Rechten*

6.1. 6.1 Kosten*

6.1.1. ja

6.1.2. nee

6.2. 6.2 Auteursrechten en andere beperkingen*

6.2.1. ja

6.2.2. nee

6.3. 6.3 Omschrijving*

7. 7. Relatie

7.1. 7.1 Soort

7.2. 7.2 Bron

8. 8. Annotatie

8.1. 8.1 Persoon of organisatie

8.2. 8.2 Datum

8.3. 8.3 Omschrijving

9. 5. Educatief*

9.1. 5.1 Soort interactiviteit

9.2. 5.2 Soort leermateriaal*

9.2.1. evaluatie- en toetsmateriaal

9.2.2. gesloten opdracht

9.2.3. open opdracht

9.2.4. verkennings- en onderzoeksmateriaal

9.2.5. handleiding

9.2.6. informatiebron

9.2.7. gereedschap

9.3. 5.3 Interactieniveau

9.4. 5.4 Semantische dichtheid

9.5. 5.5 Beoogde gebruiker*

9.5.1. teacher: leraar

9.5.2. author: auteur

9.5.3. learner: leerling/ student

9.5.4. manager: beheerder

9.6. 5.6 Context*

9.6.1. VVE

9.6.2. SBaO

9.6.3. SO

9.6.4. PO

9.6.5. VO

9.6.6. BVE

9.6.7. HBO

9.6.8. WO

9.6.9. bedrijfsopleiding

9.7. 5.7 Beoogde leeftijdsgroep*

9.8. 5.8 Moeilijkheidsgraad

9.9. 5.9 Studiebelasting

9.10. 5.10 Omschrijving

9.11. 5.11 Taal

10. 9. Classificatie*

10.1. 9.1 Doel*

10.1.1. discipline: discipline

10.1.1.1. Vakgebied

10.1.1.1.1. taal

10.1.1.1.2. Nederlands

10.1.1.1.3. Engels

10.1.1.1.4. Frans

10.1.1.1.5. Duits

10.1.1.1.6. Spaans

10.1.1.1.7. Turks

10.1.1.1.8. Arabisch

10.1.1.1.9. Russisch

10.1.1.1.10. Italiaans

10.1.1.1.11. Fries

10.1.1.1.12. klassieke talen

10.1.1.1.13. Latijn

10.1.1.1.14. Grieks

10.1.1.1.15. overige talen

10.1.1.1.16. wereldoriëntatie

10.1.1.1.17. aardrijkskunde

10.1.1.1.18. geschiedenis

10.1.1.1.19. natuurwetenschappen

10.1.1.1.20. biologie

10.1.1.1.21. natuurkunde

10.1.1.1.22. scheikunde

10.1.1.1.23. milieu

10.1.1.1.24. techniek

10.1.1.1.25. mens en cultuur

10.1.1.1.26. kunst en cultuur

10.1.1.1.27. dans

10.1.1.1.28. drama

10.1.1.1.29. muziek

10.1.1.1.30. beeldende vorming

10.1.1.1.31. handenarbeid

10.1.1.1.32. tekenen

10.1.1.1.33. schilderen

10.1.1.1.34. audio visuele vorming

10.1.1.1.35. textiele werkvormen

10.1.1.1.36. schrijven

10.1.1.1.37. informatie- en communicatietechnologie

10.1.1.1.38. filosofie

10.1.1.1.39. levensbeschouwing

10.1.1.1.40. lichamelijke opvoeding

10.1.1.1.41. sociale vaardigheid

10.1.1.1.42. verkeer

10.1.1.1.43. verzorging

10.1.1.1.44. maatschappijleer

10.1.1.1.45. management en organisatie

10.1.1.1.46. economie

10.1.1.1.47. wiskunde

10.1.1.1.48. rekenen

10.1.1.1.49. overige disciplines

10.1.1.2. Vakaanduidingen VO

10.1.1.2.1. algemeen vormende vakken

10.1.1.2.2. beroepsgerichte vakken

10.1.2. idea: idee

10.1.3. prerequisite: vereiste

10.1.4. educational objective: leerdoel

10.1.5. accessibility restrictions: toegankelijkheid beperkingen

10.1.6. educational level: leerniveau

10.1.6.1. SBaO

10.1.6.2. SO

10.1.6.2.1. cluster 1 (visuele beperkingen)

10.1.6.2.2. cluster 2 (auditieve beperkingen)

10.1.6.2.3. cluster 3 (motorische/verstandelijke beperkingen)

10.1.6.2.4. cluster 4 (ontwikkelingsachterstand)

10.1.6.3. PO

10.1.6.3.1. po_groep 1

10.1.6.3.2. po_groep 2

10.1.6.3.3. po_groep 3

10.1.6.3.4. po_groep 4

10.1.6.3.5. po_groep 5

10.1.6.3.6. po_groep 6

10.1.6.3.7. po_groep 7

10.1.6.3.8. po_groep 8

10.1.6.4. VO

10.1.6.4.1. praktijkonderwijs

10.1.6.4.2. VMBO

10.1.6.4.3. HAVO

10.1.6.4.4. VWO

10.1.6.5. VVE

10.1.6.6. HBO

10.1.6.7. WO

10.1.6.8. MBO

10.1.6.9. bedrijfsopleiding

10.1.7. skill level: vaardigheidsniveau

10.1.8. security level: beveiligingsniveau

10.1.9. competency: competentie

10.2. 9.2 Taxonpad*

10.2.1. 9.2.1 Bron*

10.2.2. 9.2.2 Taxon*

10.2.2.1. 9.2.2.1 Identificatiecode

10.2.2.2. 9.2.2.2 Lemma

10.3. 9.3 Omschrijving

10.4. 9.4 Trefwoord