Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren"

Mindmap naar aanleiding van artikel "Diepte- en oppervlakteleren (Kaldeway, 2006)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren" Door Mind Map: Artikel Kaldeway, 2006 "Diepte- en oppervlakteleren"

1. Oppervlaktebenadering

1.1. uit het hoofd leren

1.2. re-productiegerichte benadering

1.2.1. Kennisgerichte leerstijl?

1.3. praktisch georienteerd

1.3.1. "Ook voor docenten in opleiding is het de vraag of gerichtheid op 'uitproberen in de praktijk' altijd een slechtere uitgangspositie inhoudt dan een meer theoretische en reflectie gerichtheid"

1.3.1.1. leren door doen kan leiden tot gebrek aan volledigheid/diepgang

1.3.1.2. theoretische/intellectuele benadering kan leiden tot ontbreken aansluiting praktijk

2. Dieptebenadering

2.1. verwerven van inzicht

2.2. betekenisgerichte benadering

2.3. theoretisch georienteerd

2.3.1. open-betekenisgericht

2.3.2. gesloten betekenisgericht

3. "Er zijn kwalitatieve verschillen in leerresultaten, die terug te voeren zijn op kwalitatieve verschillen in het voorafgaande leerproces

4. Overige benaderingen

4.1. Toepassingsgerichte benadering (Vermunt)

4.1.1. gebruikswaarde van de stof

4.1.2. verbeelding, intuitie en/of praktisch inzicht

4.2. Strategische benadering (Entwistle & Biggs)

4.2.1. gericht op behalen resultaten

4.3. Ongerichte benadering (Vermunt)

4.3.1. twijfel over de te volgen studieaanpak

4.3.2. inactief-overlevingsgerichte benadering

5. Chinese paradox (Marton, 1997)

5.1. memoriseren zonder inzicht

5.2. memoriseren van betekenis, memoriseren van inzicht

5.3. "Een leerstijl die bij het ene vak goed werkt, kan bij een ander vak juist problemen opleveren"

6. Bezwaar tweedeling

6.1. Pedagogisch

6.1.1. indeling van betere en slechtere lerenden

6.2. Organisatorisch-didactisch

6.2.1. Of een leerstijl goed is hangt af van de leeromgeving

6.2.1.1. keuze door creatieve docent

6.2.1.1.1. Professionele docenten bij voorkeur breed moeten kunnen denken en werken

6.2.1.1.2. lesgeven en lesmethoden zo vormgeven dat er voor alle leerstijlen iets uit te halen valt.

6.2.1.2. wat te doen met leerlingen die een afwijkende leerstijl hebben

6.2.1.2.1. Valkuil 1: zonder meer mee gaan met iemands leerstijl

6.2.1.2.2. Valkuil 2: iemands leerstijl negeren