Brandverzekering

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Brandverzekering Door Mind Map: Brandverzekering

1. Partijen

1.1. Eisende partijen

1.1.1. De Bruine Chris

1.1.1.1. Dagvaarding voor vochtproblemen

1.1.2. De Graaf Frieda

1.1.2.1. Dagvaarding voor vochtproblemen

1.2. Verwerende partijen

1.2.1. Charlier Stien

1.2.1.1. Is aansprakelijk maar achteraf is dit Alfa Contruct N:V.

1.2.2. Alfa Construct N.V.

1.2.3. Jan N.V.

2. Vergoeding

2.1. Mevrouw Charlier Stien aan de eisende partij

2.1.1. 3619,27€ (morele kosten,... + Kosten proces verbaal) + interesten

2.2. Alfa Contruct N.V. aan Mevrouw Charlier Stien

2.2.1. 3619,27 + interesten

3. Schade

3.1. Eisende partij

3.1.1. Eisende Partij vraagt Mevrouw Charlier maatregelen te nemen maar doet dit niet

3.1.1.1. Door dit niet te doen dagvaardingen de eisende partij mevrouw Charlier

3.1.2. Proces verbaal laten opstellen door gerechtsdeurwaarder om waterinfiltratie te laten vastellen

3.1.2.1. Gerechtsdeskundige stelt vochtproblemen vast

3.1.2.2. De gelede schade geraamd op 3 514,27€ door de gerechtsdeskundige:

3.1.2.2.1. Materiële schade woonkamer, slaapkamer

3.1.2.2.2. Morele schade

3.1.2.2.3. Genotsderving

3.1.3. Aantonen waterinfiltraties ter hoogte van het zijraam in hun woonkamer + dat er water langs muur sijpelde + vochtvlekken

4. Oorzaak

4.1. Vochtproblemen door de fout van Alfa Construct N.V.

4.1.1. Foutieve uitvoering van werken, niet volgens een goede huisvader

5. Briefwisseling

5.1. Hoofdgriffier - advocaat

5.1.1. Kennisgeving van beslissing

5.1.1.1. Vonnis 1 15/07/2004

5.1.1.1.1. Eiser: Chris & Frieda AS: Mevrouw C

5.1.1.2. Vonnis 2 16/12/2004

5.1.1.2.1. Eiser: Mevrouw C AS: Construct NV

5.1.1.3. Vonnis 3 2/08/2008

5.1.1.3.1. Eiser: Construct N.V. AS: Jan N.V.

5.1.2. Toelicht data zitting

5.2. Chris & Frieda Mevrouw C - Alfa Construct N.V. - Jan N.V.

5.2.1. Dagvaarding

5.3. Verzekeraar - Klant

5.3.1. Woning & gezinsverzekering: bijzondere voorwaarden

5.4. Expert - Vredegerecht

5.4.1. Deskundig verslag

5.4.1.1. Bijlage: foto's

5.5. Deskundige - Advocaat

5.5.1. Vergadering

5.6. Expertisekantoor - Gerechtsdeskundige

5.6.1. Verslag schadegeval met foto's

5.7. Abihome - Mevrouw C

5.7.1. Bestek, offerte & factuur

6. Oplossing

6.1. 5/4/2005 is er een herstelling gebeurt voor het waterprobleem