Mijn ideale school

Mijn ideale school, onderwijskunde

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Mijn ideale school Door Mind Map: Mijn ideale school

1. Divergente Differentiatie: er wordt zo veel mogelijk aangesloten op de individuele leerbehoeftes en -niveaus van de leerlingen in de groep. De leerkracht fungeert hierbij als begeleider van het leerproces van de leerlingen.

2. Profielen vanaf de derde klas kiesbaar:

2.1. C&M ; E&M , N&G ; N&T

3. Speciale loopbaan begeleiding.

4. Openbare middelbare school

4.1. Havo & Vwo

4.2. Open school, iedereen is welkom en wordt met open armen ontvangen.

5. Leerondersteuning: Passend onderwijs toepassen ,maar niet zodat er werkstress voor docenten bij komt, zodat iedereen welkom is. Studiehuis aanbieden voor leerlingen die er belang bij hebben

6. Klassenindelingen: Homogene klassen

7. Leergebieden:

7.1. Basisvorming: 14 verplichte vakken.

8. Uitstraling school:

8.1. Lichte school qua kleuren en veel lichtinval.

8.1.1. Scenario 3: vakoverstijgend projectonderwijs.

8.2. Leerling is geen nummer

8.3. Veel open leerruimtes

8.4. Aula met Gezonde kantine

9. Instroom :

9.1. Overleg met leerling en ouders over niveau.

9.2. Dakpansgewijs -> aangrenzende niveau's

10. Invulling Lessen:

10.1. Buitenschoolse activiteiten aanbieden,

10.1.1. zoals muzieklessen, beeldendevorming, drama etc. zo kan de leerling zijn kwaliteiten ontdekken en wordt de leerling gestimuleerd

10.2. Theorie lessen uit boek en afwisselen met theorie via tablets en/of ELO

10.2.1. Praktijklessen om de theorie in de praktijk toe te passen.