deVeghte170316

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
deVeghte170316 Door Mind Map: deVeghte170316

1. cynefin denkraam problemsolving Dave Snowden

1.1. voorbeelden

1.1.1. Rubics Cube

1.1.2. NAH-revalidatie

1.1.3. gebroken vinger

1.2. chaotisch : geen oorzaak gevolg relaties te bepalen

1.2.1. act sense respond

1.2.1.1. stabiliseren

1.2.1.2. spoed

1.3. complex : onvoorspelbaar emergent gedrag; soms oorzaak en gevolg relaties alleen achteraf

1.3.1. probe sense respond

1.3.1.1. experimenteren

1.3.1.2. emergente uitkomst

1.3.1.2.1. versterken

1.3.1.2.2. dempen

1.3.1.3. failsafe condities

1.3.2. werking op PDCA

1.4. gecompliceerd / ingewikkeld : oorzaak gevolg relaties mits expert

1.4.1. sense analyse respons : good practice

1.5. simpel : duidelijk oorzaak gevolg relaties

1.5.1. sense categoriseer respond : best practices

1.5.2. oversimplificatie : groot risico op chaos bij een kleine verandering!

1.6. wanorde

1.6.1. welk van deze vier?

1.6.1.1. persoonlijke voorkeuren obv eigen ervaringen

2. meer vertrouwen minder control

2.1. zelfsturing en -organisatie

2.1.1. mtgame

2.1.2. social learning en SPOC's

2.2. verborgen interactiepatronen

2.2.1. verborgen projectdynamiek rond tegenvallers

2.2.2. afgeblazen herontwikkeling stadscentrum na 12 jaar voorbereiding

3. Carel

3.1. persoon

3.1.1. Arnhem, Gymn. 4K

3.1.2. ir INF + TBK

3.1.3. cross-over

3.2. dienstverband

3.2.1. bureau's

3.2.2. verzekeringsconcern

3.3. zelfstandig : versnellen van processen & projecten met ICT

3.3.1. lenig en wendbaar maken van processen en projecten

3.3.2. agile implementeren

3.3.3. blijvend verbeteren

3.3.4. renoveren met ICT

3.4. mijn reisverhaal alfa, beta, gamma

3.4.1. eigen kijk bespreken

3.4.2. verrijkende inspiratiebronnen

3.4.3. wijsheid in de groep

3.4.4. interactieve inspiratie

4. organisaties als tribes; ketens

4.1. etic versus emic

4.2. social ranking

4.2.1. chimpansee politiek

4.2.2. video oneerlijke beloning

4.2.3. first follower

4.3. magisch denken en onbegrip

4.4. chief magier

4.5. meer info en boek :

5. agile aanpak

5.1. reactie op falende lineaire aanpak met grote looptijden

5.2. verkorten planningshorizon

5.2.1. onvoorspelbaarheid

5.2.1.1. dynamiek

5.2.1.2. hectiek

5.2.2. scenarioplanning

5.2.3. wantrouwen

5.2.4. iteratief en experimenteel

5.3. gevaar scheiding denken van doen

5.4. multidisciplinair zelfsturend team