Verhuizen naar een ander land

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verhuizen naar een ander land Door Mind Map: Verhuizen naar een ander land

1. Nederlanders naar buitenland

1.1. veel boeren

1.1.1. naar Canada en Nieuw-Zeeland

1.1.2. meer ruimte

1.1.3. meer vrijheid

1.1.3.1. koeien behandelen met hormonen

1.1.3.2. brandmerken

1.1.3.3. geen gezeur (boetes voor mest)

2. Immigranten naar Nederland

2.1. Uit oude kolonien

2.1.1. Indonesie

2.1.1.1. in 1949 zelfstandig

2.1.1.2. militairen en ambtenaren zijn niet meer welkom

2.1.1.3. wie voor de Nederlanders was wil ook weg

2.1.2. Suriname

2.1.2.1. in 1975 zelfstandig

2.1.2.2. veel surinamers zijn bang dat Suriname arm zou worden, meer werk in Nederland

2.1.2.3. 1980 staatsgreep, decembermoorden

2.1.2.4. daarna denken veel Surinamers dat het niet meer goed komt met Suriname

2.2. Uit goedkope arbeiders landen

2.2.1. tussen 1960 en 1970 had Nederland arbeiders nodig

2.2.2. regering smeekt Turken en Marokkanen om te komen werken

2.2.3. ze gaan daarna niet terug, maar laten hun vrouw en kinderen komen

2.3. Uit arme landen

2.3.1. geen geld, geen werk, geen voorzieningen in hun eigen land

2.3.2. soms krijgen ze een verblijfsvergunning

2.4. Uit enge landen

2.4.1. landen met oorlog

2.4.2. landen met een regering die alles wil beslissen, mensen vervolgt voor hun mening

3. emigreren

3.1. na 2e Wereldoorlog: veel mensen gaan naar ander land

3.2. soms vrijwillig (het is daar beter)

3.3. soms gedwongen (de regering wil ze vermoorden)

3.4. moeilijk: andere taal, andere gewoonten, werk vinden, niet welkom

4. Vluchtelingen

4.1. vluchten

4.2. in Nederland in Opvang-Onderzoekscentrum

4.2.1. uitzoeken: echt vervolgd in eigen land?

4.2.1.1. Ja: blijven voor korte of lange tijd

4.2.1.2. Nee: uitzetting