Functioneringsgesprek Onderwijs

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Functioneringsgesprek Onderwijs Door Mind Map: Functioneringsgesprek Onderwijs

1. Evaluatie

2. Op gelijk niveau

3. Frequentie

4. Actoren

5. Groeien

6. Leraar

7. Evaluator

8. Directielid

9. Leerling

10. Ouders

11. Directielid

12. Bijsturing

13. Functieprofiel

14. Coaching

15. tweerichtingsverkeer

16. doel

17. problemen opsporen

18. oplossingen aanreiken

19. toekomstgericht

20. Begeleiding

21. Inrichtende macht

22. zelfreflectie

23. persoonsgebonden en ontwikkelingsdoelen

24. op gelijke voet

25. 1 à 2 gesprekken per evaluatieperiode

26. afspraken maken / data vastleggen

27. koppeling functioneringsgesprek

28. zwakke en sterke punten

29. meetinstrument

30. verslag

31. afspraken maken

32. spiegel

33. feedback

34. open sfeer

35. teambevorderend

36. ontslag

37. gemaakte afspraken nagekomen

38. beoordeling