De pluriforme samenleving

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De pluriforme samenleving Door Mind Map: De pluriforme samenleving

1. cultuur

1.1. normen

1.1.1. normoverschrijdend gedrag

1.2. waarden

1.3. cultuurkenmerken

1.3.1. internalisatie

1.3.2. integratie

1.3.3. socialisatie

1.4. cultuurrelativisme

1.5. cultuuruniversalisme

1.5.1. westerse dominante cultuur

1.6. sociale identiteit

1.6.1. individualisme

1.6.2. collectivisme

1.6.2.1. loyaliteit

1.7. gedrag

1.7.1. nature

1.7.2. nurture

1.7.3. integratie

2. samenleving

2.1. integratie

2.1.1. socialisatie

2.1.1.1. socialiserende instituties

2.1.1.2. positieve en negatieve sancties

2.1.1.2.1. formeel

2.1.1.2.2. informeel

2.1.2. cultuuroverdracht

2.1.2.1. imitatie

2.1.2.2. informatie

2.2. segregratie

2.2.1. taalachterstand

2.2.2. achterstandswijken

2.3. assimilatie

2.4. sociale cohesie

2.4.1. dominante cultuur

2.4.2. subcultuur

2.4.3. tegencultuur

2.5. culturele diversiteit

2.5.1. multicultureel

2.5.2. pluriform

3. migratie

3.1. politieke motieven

3.1.1. politieke overtuiging

3.1.2. (burger)oorlog

3.2. sociale motieven

3.2.1. gezinshereniging

3.2.2. gezinsvorming

3.3. economische motieven

3.3.1. economische kansen

3.3.2. armoede

3.4. push- en pullfactoren

3.5. asielbeleid

3.5.1. asielzoeker

3.5.1.1. vluchteling

3.5.1.1.1. VN-vluchtelingenverdrag

3.5.1.2. migrant

3.5.2. asielprocedure

3.5.3. restrictief toelatingsbeleid

3.5.4. verdrag van maastricht

3.5.5. illegaal