Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
RSN DIMCO Door Mind Map: RSN DIMCO

1. OMGEVING

1.1. Milieu

1.1.1. Hogedruk / stralen

1.2. Flora / Fauna

1.3. Geluid

1.4. Vergunningen

1.5. Ontheffingen

1.5.1. Spudpaalontheffing

1.6. Verkeer

1.6.1. VTS

1.7. Q-Team

2. ONTWERP

2.1. RAAKVLAKKEN

2.1.1. BSB

2.1.1.1. Ondersteuningsbogen

2.1.1.1.1. Constructies op ondersteuningsbogen

2.1.1.2. Tijdelijk keermiddel

2.1.1.2.1. Onderaanneming

2.1.1.2.2. Betonreparatie

2.1.2. SIEMENS

2.1.2.1. IA

2.1.2.2. IOV

2.1.2.2.1. Voorhavens

2.1.3. Proces

2.1.3.1. Verstoringen door ondersteunende processen

2.1.3.2. TIJD / PLANNING

2.2. VO VOORHAVENS

2.2.1. Afwachten maandag 11-4-2016

2.2.1.1. Leuningwerk met strippen

2.2.1.2. Amerongen beneden - 2 meerpalen met vaste afloopvoorziening

2.2.1.3. ZSM AFRONDEN EN INDIENEN

2.3. DO VOORHAVENS

2.3.1. NOG NIET GESTART?

2.3.1.1. PLANNING!!!!!!

2.3.2. Nog vragen / onduidelijkheden

2.3.3. Op te stellen tekeningen?

2.4. Ontwerp + contract m.b.t. markeringen op kade Amerongen Beneden

2.5. UO VOORHAVENS

2.5.1. VERWERKEN RAAKVLAKKEN IOV

2.6. Inmetingen complexen

2.6.1. Bespreken met USG

2.6.2. Opstellen tekeningen / ondergrond

2.6.2.1. Scope inmetingen op tekening

2.6.2.1.1. Rondje complexen met USG

2.7. SLUIS

2.7.1. KOLK

2.7.1.1. HAALKOMMEN

2.7.1.1.1. HAALKOMMEN AMERONGEN EN DRIEL

2.7.1.1.2. HAALKOMMEN HAGESTEIN

2.7.1.2. OVERIG

2.7.1.2.1. Tekeningen Trappen

2.7.1.2.2. Tekeningen Zwembadleuningen

2.8. LEUNINGEN

3. Beton tbv tijdelijk keermiddel

3.1. Werkplan BSB Aanvullen

4. Stremmingen sluizen

4.1. HAGESTEIN

4.1.1. Planning Stremming Hagestein

4.2. ALGEMEEN

4.2.1. INVENTARISEREN WERKZAAMHEDEN

5. Betonrepatie & Schilderwerk

5.1. Opstellen Werkplannen

5.1.1. UO Betonreparatie

5.1.2. Keuringsplannen op basis normen NEN 1504 / += BRL 32xx

6. Projectbeheersing

6.1. Eigenaren Beheersmaatregelen

6.2. Documenten in ACONEX!

6.3. Verificatieplannen

6.3.1. DO Voorhavens

6.3.2. DO/UO Betonreparatie

6.3.3. DO/UO Schilderwerk

6.4. Verificatierapporten

6.4.1. Verificatierapport VO Voorhavens

7. INKOOP

7.1. Sloopwerk

7.2. Betonreparatie

7.3. Schilderwerk

7.4. Haalkommen

7.5. Steigers en ondersteuning

7.6. Staalwerk op basis DO / UO Voorhavens

7.7. Leuningen

7.8. Roosters / lueningen / trappen

8. WERKVOORBEREIDING

8.1. Planning

8.2. Voorbereiden Inkoop

9. Onderhoud

10. Onduidelijkheden

10.1. Zwevende eisen

10.1.1. Drijvende steiger

10.1.2. Markeringen op kade

10.2. Witte band op de meerpalen