Leren

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Leren Door Mind Map: Leren

1. Docentschap

1.1. ontwikkelingen

1.1.1. Behaviourisme

1.1.1.1. Mens wordt gevormd gedurende zijn leven

1.1.1.2. Operant conditionering

1.1.1.2.1. Skinner

1.1.1.3. Klassiek conditioneren

1.1.1.3.1. Pavlov

1.1.2. (sociaal) constructivisme

1.1.2.1. "Gedrag is aan te leren"

1.1.2.2. Interactie met de omgeving

1.1.3. Veranderende rollen

1.1.3.1. Authentiek onderwijs

1.1.3.1.1. 'docent staat voor de klas'

1.1.3.2. Project matig onderwijs

1.1.3.2.1. docent coacht student

1.1.3.2.2. Student nabij docent

1.1.3.3. Individuele begeleiding

1.1.3.3.1. Lesstof op juiste niveau

1.1.3.3.2. Nut van de lesstof is duidelijk

1.1.3.3.3. Individueel aanspreekbaar

1.1.3.3.4. Denkpatroon is duidelijk

1.1.4. Sociale media

1.1.4.1. zes-stappen didactek

1.1.4.1.1. Activeren voorkennis

1.1.4.1.2. Informatie selecteren

1.1.4.1.3. Leerinteractie

1.1.4.1.4. Presenteren

1.1.4.1.5. Valideren

1.1.4.1.6. Reflecteren

1.1.4.2. T-PACK model

1.1.4.2.1. Content knowledge

1.1.4.2.2. Pedagogial knowledge

1.1.4.2.3. Technical knowledge

1.1.4.3. Cognitive Theory of Multimedia Learning

1.1.4.3.1. Presentatie

1.1.4.3.2. Geheugen

2. Manieren van leren

2.1. Directe ervaring

2.2. Sociale interactie

2.3. Theorie

2.4. Reflectie