OV4: Kan de economie blijven groeien?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
OV4: Kan de economie blijven groeien? Door Mind Map: OV4: Kan de economie blijven groeien?

1. Negatieve effecten

1.1. Hernieuwbare hulpbronnen

1.1.1. grondstoffen die je kunt hergebruiken

1.2. Niet-hernieuwbare hulpbronnen

1.2.1. grondstoffen die in de loop der tijden door de natuur werden gevormd en na verloop van tijd dreigen uitgeput te geraken door overmatig gebruik

1.3. Negatieve externe effecten

1.3.1. Ongewenst neveneffect van een economische activiteit

1.3.2. verkeersellende, vervuiling, stress, luchtvervuiling, overconsumptie, ...

1.3.2.1. vervuiling, stress,

2. Duurzame groei

2.1. Groei of ontwikkeling die tegemoetkomt aan de huidige noden zonder de behoeftevoorziening van de komende generaties in het gedrang te brengen.

3. Ethisch verantwoord ondernemen

3.1. Ondernemen waarbij een visie op lange termijn gehanteerd wordt op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

4. Ecologische voetafdruk

4.1. Drukt uit hoeveel aardoppervlakte nodig is om een bepaalde levensstijl mogelijk te maken.

4.2. Alles wat verbruikt wordt omzetten in biologisch productieve oppervlakte.

5. duurzaam ondernemen

5.1. produceren met hernieuwbare hulpbronnen

5.1.1. windmolens

5.1.2. zonnepanelen

5.1.3. groene energie

5.2. lagere ecologische voetafdruk