globalisering

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
globalisering Door Mind Map: globalisering

1. de triade (N-Amerika, Europa en Japan) beheersen de wereld economie

1.1. fast world

2. cultuur

2.1. accuturatie

2.1.1. proces waarbij de ene samenleving cultuurelementen overneemt van een ander

2.2. homogenisering

2.2.1. kleding, taal en muziek gaan steeds meer op elkaar lijken

2.3. hetrogenisering

2.3.1. verwerven van eigen cultuurelementen met die van de westerse cultuur

3. ontstaan terrorisme

3.1. wereldwijde armoede

3.2. technologie hebben terrorisme vereenvoudig

3.3. Al-Quida verzet zich tegen de westerse cultuur

4. verkleinen van de wereld

4.1. technologie

4.1.1. negatief

4.1.2. positief

4.1.2.1. sneller in contact met andere

4.2. transport

4.2.1. vliegtuig

4.2.2. trein

5. milieu

5.1. positief

5.1.1. wereldwijde bewustzijn

5.2. negatief

5.2.1. industrieel afval

5.2.2. door grote vraag veel onnodige vervuiling

6. economie

6.1. groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart

6.1.1. vraag grondstoffen neemt toe

6.1.1.1. prijzen stijgen

7. armoede

7.1. derde wereld landen

7.1.1. hard werken voor weinig geld

8. monopolie macht

8.1. handel

8.1.1. WTO

8.1.1.1. vrijhandel gestimuleerd

8.1.2. transport

8.1.2.1. vereenvoudigd handel

8.1.2.1.1. reistijden zijn gedaals

8.1.2.1.2. goedkoper handelen

9. communicatie

9.1. netwerken

9.1.1. brengt mensen in verschillende wereldgebieden in contact

10. macht verschuiving

10.1. deregulering

10.1.1. verminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeiennissen van de overheid

10.2. privisatisering

10.2.1. het afstoten van overheidstaken naar de marktsector

10.3. liberalisering

10.3.1. het opheffen van beperkingen door de overheid

11. Handel

11.1. Openstelling grenzen

11.1.1. Toelaatbaarheid goederen neemt toe

11.2. Handels stromingen verbeteren

11.2.1. 80% van de handel wordt door 20% beheerst

12. lokalisering

12.1. Door het globalisatieproces verspreiden mensen, goederen, geld en ideeën zich over de grenzen van landen en regio's heen

13. markteconomie

13.1. vraag en aanbod

13.1.1. koopkracht

14. multinationals

14.1. wereldhandel

14.1.1. slow world

14.2. fusies

14.2.1. economische macht

14.3. zo veel mogelijk wnst

14.3.1. slechte arbeidsbehandeling

14.3.2. hoog werkritme

14.3.2.1. zorgt voor ongevallen

15. bevolkingsgroei

15.1. vraag naar grondstoffen neemt toe

15.1.1. grondstoffen worden meer geld waard

15.2. verschillende culturen

15.3. kan tot analfabetische leiden

16. eenwording

16.1. het toegroeien naar meer economische politieke en/of culturele eenheid