Oorlogsvoering Nieuwe Tijd

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Oorlogsvoering Nieuwe Tijd Door Mind Map: Oorlogsvoering Nieuwe Tijd

1. Wat is een 'tercios'?

1.1. Infanterieregiment van de spanjaarden.

2. Hoe werd er in de Nieuwe Tijd gerekruteerd?

2.1. Er waren minder huurlingen. Het leger bestaat uit een hoop vrijwilligers.

3. Welke verschillen zijn er tussen een burcht en een bastion?

3.1. Bastion

3.1.1. Er staan kanonnen op en die kunnen ver schieten.

3.1.2. Ze zijn dikker.

3.1.3. Hebben stervormige uitsteeksels.

3.1.4. Gemaakt van baksteen, gestut met aarde en puin.

3.1.5. Niet meer zo hoog.

3.2. Burcht

3.2.1. Heel hoog.

4. Welke vernieuwingen kennen legers in de 17e eeuw?

4.1. Minder huurlingen.

4.2. meer vrijwilligers.

4.3. Nieuwe techniek: Kielijntechniek.

4.4. bastion i.p.v. burcht

5. Wat is het gevolg in de manier van oorlogsvoering door het gebruik van huurlingen?

5.1. De huurlingen deden het niet voor het vaderland, maar enkel voor het geld.

5.2. Oorlog gaat daardoor slechter.

6. Welke verandering in manier van oorlog voeren in de Nieuwe Tijd vindt er plaats op zee?

6.1. Kielijntactiek: Men gaat voorbij elkaar varen en proberen de vijand van de zijkant te bombarderen.

6.2. Nieuwere en snellere oorlogsboor = fregat.

7. Welke invloed kent de Verlichting op de 18e-eeuwse oorlogsvoering?

7.1. Humanisten en verlichte denkers: Vechten voor vrijheid en gelijkheid.

7.2. o.a. Vorst Frederik de Grote

7.2.1. Geen onnodige slachtoffers.

7.2.2. Niet langer dan nodig.

7.3. Verlichte ideeën over vrijheid en gelijkheid.

7.4. Vechten enkel voor wat nodig is.