SCENARIOS testen 2016.2

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
SCENARIOS testen 2016.2 Door Mind Map: SCENARIOS testen 2016.2

1. Klantdossiers wijzigen via GBA-V

1.1. een klant woont buiten gemeente, en staat in GM. volgindicatie aan, en veranderd van adres

1.1.1. wordt het adres aangepast in GM?

2. Klantdossiers selecteren via GBA-V

2.1. Via starten zaak/starten zaak obv document/postintake/als betrokkenerol toevoegen (alle rollen mogelijk?) voor personen buiten Hilversum?

3. Handmatig aanpassen klantdossiers

3.1. klanten samenvoegen

3.2. klanten koppelen aan GM bron

4. Handmatig aanmaken klantdossiers

4.1. Persoon uit GM kiezen zonder correspondentieadres: wordt niet per ongeluk het verblijfsadres gekopieerd naar correspondentieadres? (Zie releasenotes 2015.2.10 ; ZS1984/ZS2108

4.2. Gebruikers met rechten op starten zaak kunnen altijd nieuwe klanten aanmaken (aanvragergegevens_create) doet niks. (ZS2016.0)

4.3. Via starten zaak nieuwe klant aanmaken

4.4. Via starten zaak op basis van document zaak aanmaken

4.5. Via postintake nieuwe klant aanmaken

5. Zoeken

5.1. NP

5.1.1. zoeken op naam via starten zaak (2016.0-1)

5.1.2. Zoeken op postcode + huisnummer vindt geen GM records (2016.0-1)

5.2. NNP

5.2.1. Zoeken op niet-natuurlijk persoon geeft geen postcode/plaatsnaam in zoekresultaat (2016.0-1)

5.3. Starten zaak: klant met Bron GM toont als 'Niet geauthenticeerd'.(2016.0-1)

5.4. Zoeken bij aanmaken nieuwe klant op gewijzigd BAG adres (postcode en huisnummer) of kijken of adreswijziging bij bestaande klant goed gaat

6. Overige te testen onderdelen

6.1. uitbreiding Audit Trail

6.1.1. zaak audit trail (2016.0-1)

6.1.2. audit trail op persoonsbevraging (2016.0-1)

6.2. integratie zaaksysteem - GM

6.2.1. starten zaak functies

6.2.1.1. postintake

6.2.1.2. formulieren

6.2.1.3. stuf-zk services

6.2.2. tab betrokkenen

6.2.3. klantdossiers

6.2.4. zoekfuncties (ook vanuit Antwoordportaal)

6.2.5. contactmomenten

6.2.6. Contactmomenten vanuit Antwoordportaal

6.2.7. gerelateerde zaken

6.2.8. prefille services voor formulieren en KCC

6.2.8.1. Verhuizing formulieren: prefiller huishouden,  geldige woonadressen

6.2.9. berichten versturen vanuit zaak naar betrokkene (juist e-mail/adres geselecteerd?)

6.2.10. Zaken zichtbaar in PIP? (alleen met rol 'initiator' zou erin moeten staan)

6.3. objectenregistratie

6.3.1. Basisgegevens in Objecten (2016.1)

6.3.1.1. toevoegen nieuw object

6.3.1.2. zoeken naar objecten

6.3.1.3. toevoegen gerelateerd object

6.3.1.4. beheer externe objectypen

6.3.2. verbeterd zoeken in objecten (2016.1)

6.3.3. objectenregistrate audit trail (2016.1)

7. Klantdossiers wijzigen autentieke klant

8. 0-meting

8.1. 1. klant DigiD, bron ZS, binnen Hsum

8.2. 2. klant DigiD, bron ZS, buiten Hsum

8.3. 3. klant, bron GM, binnen Hsum

8.4. 4. klant, bron GM, binnen Hsum, afwijkend correspondentie

8.5. 5. klant, bron GM, binnen Hsum, geen correspon

8.6. 6. klant, bron ZS, binnen Hsum

8.7. 7. klant, bron ZS, afwijkend corr adres

8.8. 8. klant, bron ZS, binnen Hsum, geen correspon adres, rol intiator

8.9. 9. klant, bron ZS, buiten Hsum

8.10. 10. klant, bron ZS, buiten Hsum, afwijkend corr adres

8.11. 11. klant, bron ZS, buiten Hsum, geen corr adres

8.12. 12. Zaak met verschillende betrokkenen

8.13. 13. zoekvraag op geboortedatum 11-02-1976

8.14. 14. zoekvraag op naam jansen

8.15. 15. zoekvraag op naam Vierkant

8.16. 16. Klant, NNP, bron ZS, met vestigingsnummer

8.17. 17. klant, NNP, bron ZS, zonder vestigings kvk, zonder kvk

8.18. 18. klant, NNP, bron ZS, zonder kvk, afwijkend correspon

8.19. 19. klant, NNP, bron ZS, zonder kvk, buitenlands correspon

8.20. 20. klant, NNP, bron ZS, met kvk, afwijkend correspon

8.21. 21. klant, bron ZS, NNP, kvk + vestiging1, postbus correspon

8.22. 22. klant, bron ZS, NNP, kvk + vestiging1, antwoordnummer correspon

8.23. 23. klant, bron ZS, NNP, kvk + vestiging, gelijk correspon

9. Klantdossier selecteren binnen Hilversum

9.1. Via starten zaak/starten zaak obv document/postintake/als betrokkenerol toevoegen (alle rollen mogelijk?)