nieuwe begrippen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
nieuwe begrippen Door Mind Map: nieuwe begrippen

1. communicatie

1.1. inhoudsniveau

1.2. procedureniveau

1.3. betrekkingsniveau

1.4. appellerend niveau

2. preventie

2.1. primaire preventie

2.1.1. ziekte voorkomen

2.1.2. gericht op risicofactoren

2.2. secundaire preventie

2.2.1. gericht op vroegtijdig ontdekken

2.2.2. kans op genezing vergroten

2.3. tertiaire preventie

2.3.1. gericht op patiënten met een ziekte

2.3.2. gevolgen en kans op terugkeer minimaliseren

3. verpleegkundig proces

3.1. stap 1: anamnese

3.1.1. gegevens verzamelen

3.1.2. gesprek voeren

3.2. stap 2: diagnose

3.2.1. wat is er aan de hand?

3.3. stap 3: planning van resultaten

3.3.1. wat wil je uiteindelijk bereiken?

3.4. stap 4: planning van interventies

3.4.1. hoe?

3.4.2. waar?

3.5. stap 5 uitvoering

3.5.1. plan uitvoeren

3.6. stap 6: evaluatie

3.6.1. zijn de resultaten behaald?

4. EBP: evidence based practice

4.1. gebaseerd op wetenschappelijke kennis/ onderzoek

4.2. gebruik van controlegroep

5. sreeningsmethode

5.1. massaonderzoek

5.1.1. doel: mensen te vinden die vermoedelijk aan een ziekte lijden.

5.1.2. door middel van een vragenlijst

6. risicofactoren

6.1. patiënt heeft in het verleden