nieuwe begrippen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
nieuwe begrippen Door Mind Map: nieuwe begrippen

1. EBP

1.1. expliciet gebruik maken van bewijsmateriaal

1.2. professionele kennis

1.3. beslissingen nemen

1.4. waarden en voorkeuren van de patiënt

2. verpleegkundige diagnoses

2.1. oordeel op de reactie van de zorgvrager

2.2. vaststellen van een ziekte/aandoening

2.3. tweede stap in het verpleegkundig proces

3. screeningsmethoden

3.1. massa-onderzoek

3.2. doel: om mensen te zoeken die vermoedelijk aan een ziekte lijden.

3.3. vragenlijst

3.4. jaarlijkse onderzoeken

4. meetinstrumenten

4.1. nummeric rating scale

4.2. vragenlijsten

5. leefstijlfactoren

5.1. roken

5.2. voeding

5.3. beweging

6. risicofactoren

6.1. leefgewoontes die een risico verhogen

6.2. roken

6.3. te weinig bewegen

7. preventie

7.1. voorkomen van ziektes

7.2. vroegtijdig ziektes ontdekken

7.3. primaire preventie

7.3.1. voorkomen van iets

7.4. secundaire preventie

7.4.1. vroegtijdig ontdekken

7.5. tertiaire preventie

7.5.1. kans op herhaling minimaliseren