Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
bedrijf Door Mind Map: bedrijf

1. samenwerkingsverband mens en productiemiddel

1.1. produceert dingen

1.2. levert dienst

1.3. drijft handel

2. sectoren

2.1. primaire sector (landbouw veeteelt)

2.2. secundaire sector (de industrie)

2.3. tertiaire sector (de commerciele dienstverlening)

2.4. Quartaire sector de niet commerciële dienstverlening (overheidsinstanties)

3. indeling bedrijf

3.1. indeling op grootte

3.1.1. groot bedrijf meer dan 250 man personeel

3.1.2. middelgroot bedrijf minder dan 250 man personeel en jaaromzet max 50 mln

3.1.3. klein bedrijf minder dan 50 man personeel jaaromzet max 10 mln

3.2. privaat of publiek

3.2.1. publiek: is de overheid eigenaar (gemeente)

3.2.2. privaat: is van particulier (bakker)

3.3. profit of non profit

3.3.1. profit

3.3.1.1. winst maken is het doel dmv activiteiten

3.3.2. non profit

3.3.2.1. winst is niet het doel maar de activiteit is het doel

4. privatiseren

4.1. overheidtaak wordt uitgevoerd door een profit bedrijf

5. omgevingsfactoren

5.1. indirecte factor

5.1.1. milieu factoren

5.1.2. demografische factoren

5.1.3. economische factoren

5.1.4. technologische factoren

5.1.5. politieke factoren

5.1.6. maatschappelijke factoren

5.2. directe factor

5.2.1. interne stakeholders

5.2.1.1. aandeelhouders

5.2.1.2. management

5.2.1.3. medewerkers

5.2.1.4. ondernemingsraad

5.2.2. externe stakeholders

5.2.2.1. afnemers

5.2.2.2. instanties

5.2.2.3. vakbonden

5.2.2.4. lobbygroepen

5.2.2.5. vermogenverschaffers

6. bedrijfkolom

6.1. integratie

6.1.1. bedrijfskolom wordt korter

6.2. differentiatie

6.2.1. bedrijfskolom wordt langer

6.3. parallellisatie

6.3.1. bedrijf gaat activiteiten ondernemen in ander kolom

6.4. specialisatie

6.4.1. specialiseren naar 1 product

7. samenwerkingsvormen

7.1. inkoopcombinatie

7.1.1. groot inkopen (volume korting)

7.2. franchise

7.2.1. samenwerking bedrijven een hetzelfde unieke product te verkopen

7.3. vrijwillig filliaalbedrijf

7.3.1. vrijwillig aansluiten grote organistatie

7.4. licentie

7.4.1. productiebedrijven

7.4.1.1. nieuwe markten betreden

7.5. dealer organisatie

7.5.1. verkoop netwerk creëren (autobrache)

7.6. consignatie

7.6.1. goederen leveren met bepaalde betalingsvoorwaarde

8. eigendom

8.1. natuurlijk persoon

8.1.1. rechtsvorm

8.1.1.1. eenmanszaak

8.1.1.2. vof

8.1.1.3. Commanditaire vennootschap

8.2. rechtspersoon

8.2.1. rechtsvorm

8.2.1.1. bv

8.2.1.2. nv

8.2.1.3. Coöperatieve vereniging