Effect van Groen in de wijk

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Effect van Groen in de wijk Door Mind Map: Effect van Groen in de wijk

1. Openbaar groen

1.1. Openbaar groen zonder functie

1.1.1. Kijkersgroen

1.2. Openbaar groen mét functie

1.2.1. Publiek groen

1.3. Wildgroei/Natuurgebied/Onkruid

2. Privé groen

2.1. Privégroen zichtbaar vanuit openbare ruimte

2.2. Privégroen onzichtbaar vanuit openbare ruimte*

3. Voor iedereen zichtbaar of toegankelijk

4. Besloten; niet publiek/openbaar; particulier

5. *Niet direct relevant voor effect van groen in de wijk, wél relevant voor leefbaarheidsonderzoek