Regels                         en wetten

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Regels                         en wetten Door Mind Map: Regels                         en wetten

1. Werknemers

1.1. Lonen

1.1.1. Burgerlijk Wetboek Boek 7, Arbeitsovereenkomst

1.1.1.1. Art: 643: Geen loon tijdens verlof

1.1.1.2. Art: 616: Loon bij arbeidsovereenkomst

1.1.1.3. Art: 623: Betalingstermijn loon

1.2. Belangrijke dingen uit de Arbeidsovereenkomst

1.2.1. Burgerlijk Wetboek Boek 7, Arbeidsovereenkomst

1.2.1.1. Art. 650: Boete op overtreding voorschriften                    uit arbeidsovereenkomst door                            werknemer

1.2.1.2. Art. 652: Proeftijd

1.2.1.3. Art: 636: Vakantiedagen

1.2.1.4. Art: 610: Arbeidsovereenkomst,                                        werkingssfeer

1.2.1.5. Art. 646: Gelijke behandeling mannen en                        vrouwen bij arbeidsovereenkomst

2. Overheid

2.1. Belasting

2.1.1. Gemeentewet

2.1.1.1. Art. 227: Reclamebelasting

2.1.1.2. Art. 221: Roerenderuimtebelasting

2.2. Vergunningen

2.2.1. de Wet van het financiële toezicht

2.2.1.1. Art. 1:48: Financiële toezichthouder, advies bij                   aanvraag vergunning/instemming

3. consumenten

3.1. Als consumenten producten kopen

3.1.1. Burgerlijk Wetboek Boek 7

3.1.1.1. Art. 6a: Garantie bij consumentenkoop

3.1.1.2. Art. 5: Consumentenkoop

3.1.1.3. Art. 59: Informatieverstrekking bij              kredietovereenkomst

3.2. Bescherming consument

3.2.1. Burgerlijk Wetboek Boek 7

3.2.1.1. Art. 17: Conformiteit bij koop

3.2.1.2. Art. 19a: Gevolgen niet-nakoming verplichting                door verkoper

3.3. Verplichtingen koper

3.3.1. Burgerlijk Wetboek Boek 7

3.3.1.1. Art. 26: Betaling prijs door koper

4. Verhuurder pand

4.1. Overeenkomst pand verhuur

4.1.1. Burgerlijk Wetboek Boek 7

4.1.1.1. Art. 132: Pandbelening, werkingssfeer

4.1.1.2. Art. 134: Pandbelening, vastleggen                      overeenkomst