Indeling Groothandel

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Indeling Groothandel Door Mind Map: Indeling Groothandel

1. landbouwproducten en levende dieren

1.1. granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoeders

1.2. bloemen en planten

1.3. levende dieren

1.4. huiden, vellen, leer

2. handel in auto's

2.1. auto's en lichte bestelwagens = 3,5 ton

2.2. andere motorvoertuigen > 3,5 ton

2.3. onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

3. Voedingsmiddelen, dranken en genotsmiddelen

3.1. groenten en fruit

3.2. vlees en vlees producten

3.3. zuivelproducten, eiren en spijs oliën en vetten

3.4. dranken

3.5. tabaksproducten

3.6. suiker, chocolade en suikerwerk

3.7. koffie, thee, cacao en specerijen

3.8. andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren

3.9. aardappelproducten

3.10. Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotsmiddelen

4. Overige gespecialiseerde groothandel

4.1. vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten

5. consumentenartikelen (non-food)

6. informatie- en communicatieapparatuur

7. andere machines en werktuigen en toebehoren

8. niet gespecialiseerde groothandel