Koppeling T/t en P (=praktijk)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Koppeling T/t en P (=praktijk) Door Mind Map: Koppeling T/t en P (=praktijk)

1. Hoofdvraag

1.1. Hoe maak je theoretische kaders betekenisvol zodat studenten er actief gebruik van gaan maken?

1.1.1. Deelvragen

1.1.1.1. Wat is het belang van een goede koppeling tussen theorie en praktijk bij het werkplekleren?’ en ‘Wat maakt theorie betekenisvol?’ (theoretische verdieping)

1.1.1.2. ‘Hoe komt de koppeling theorie-praktijk op dit moment tot uiting bij het werkplekleren?’ (verkenning binnen ITT)

1.1.1.3. ‘Welke theorie op het gebied van pedagogiek wordt door de opleiding aangeboden en relevant geacht voor het handelen in de praktijk?’ (opleidingsstukken, overzicht leerlijn O&P en interviews docenten O&P)

1.1.1.4. ‘Hoe betekenisvol is pedagogische en didactisch theorie op dit moment voor studenten tijdens het werkplekleren?’ (vragenlijst of interviews?)

1.1.1.5. ‘Hoe betekenisvol is pedagogische en onderwijskundige theorie op dit moment voor het begeleiden van studenten tijdens werkplekleren bij praktijkopleiders en schoolopleiders?’ (vragenlijsten of interviews?)

1.1.1.6. ‘Hoe kan theorie beter toegankelijk worden gemaakt voor school- en praktijkopleiders?’

2. Ambitie

2.1. Adviezen en middelen om vanuit opleiding én stage samen op te leiden

3. Literatuur

3.1. Bechers Paul Hennesen E verbiest

4. Acties

4.1. • Gebruik maken van het lectoraat en materiaal Nieuwste Pabo • gesprek Paul Hennessen • literatuuronderzoek o.a Hattie • theorie aanbod vanuit O&P  van jaar 1 en 4 ontrafelen

5. Tijdspad

5.1. 2015-16

5.1.1. Aanscherpen onderzoeksvraag

5.1.2. Literatuur onderzoek

5.1.3. Gesprek Paul Hennessen

5.2. 2016-17

5.2.1. literatuurstudie om deelvragen te beantwoorden

5.2.2. Onderzoeksinstrumenten bepalen t.b.v. indaling O&P theorie in de praktijk

5.2.3. aanbod opleiding in kaart brengen

5.2.4. literatuurstudie om deelvragen te beantwoorden

5.2.5. Wanneer is theorie betekenisvol?

5.3. 2017-18

5.3.1. deelvragen verder beantwoorden

5.3.2. hoofdvraag beantwoorden

5.3.3. implementatie voorstel

6. Ideeën

6.1. Andere rol IO/SLB-er?

6.2. praktijk:

6.2.1. beoordeling OOK op theorie gebruik

6.2.2. inzet koppelkaart

6.2.3. schoolopleider én PO-er gericht op koppeling T en P

6.3. Theorie?

6.3.1. Praktijk; hoe wordt de vertaling (koppeling) naar de praktijk op ITT Theo Thijssen gemaakt? 7. Praktijk; pedagogisch/didactisch, waar heeft het PO / de prakti jkopleider het meeste behoefte aan (vakinhoudelijk, vakdidactisch, leertheorie) Interview/vragenlijst? 8. Praktijk; wat is er al aanwezig en wat willen we ontwikkelen? 9. Voorbeeldfilmpjes bekijken. Leraar 24; vervaardigen van een landelijk instructiefilm(pje ) - pilot rondom instructievaardigheden St. Jozefschool volgen als good practise? 10. Organisatorische (inzet ALPO stagiaires) en technische (ICT) onder steuningsmogelijkheden ITT Theo Thijssen? 11. Theorie brengen naar het PO, maar ook theorie halen van het PO. Zou een casus studie ons verder kunnen helpen