Doelstelling 1

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Doelstelling 1 Door Mind Map: Doelstelling 1

1. Beïnvloedende interne en externe factoren

1.1. Gedrag

1.1.1. waarneembaar gedrag

1.1.1.1. uiterlijk waarneembaar & innerlijk waarneembaar

1.1.1.2. molair gedrag of moleculair gedrag

1.1.2. niet waarneembaar gedrag

1.1.2.1. congruent gedrag of discongruent gedrag

1.1.3. aangeboren gedrag

1.1.3.1. reflexen

1.1.3.2. instincten

1.1.4. geleerd gedrag

1.2. Interne factoren

1.2.1. biologische factoren

1.2.1.1. genetische factoren

1.2.1.2. invloed van hormonen

1.2.1.2.1. stressuitingen

1.2.1.2.2. geslachtsgemeenschap

1.2.1.2.3. seizoensgebonden gemoedsstoornis

1.2.1.3. hersenen en het zenuwstelsel

1.2.2. leerprocessen

1.2.2.1. klassieke conditionering

1.2.2.2. operante conditionering

1.2.2.3. imitatieleren (=mondeling)

1.2.2.4. inzichtelijk leren

1.2.3. cognitieve processen

1.2.3.1. onbewuste motieven

1.2.3.1.1. bewuste niveau

1.2.3.1.2. voorbewuste niveau

1.2.3.1.3. onbewuste niveau

1.2.3.2. verdedigingsmechanisme

1.2.3.2.1. sublimering

1.2.3.2.2. compensatie

1.2.3.2.3. verplaatsing

1.2.3.2.4. rationalisatie

1.2.3.2.5. verdringing

1.3. Externe factoren

1.3.1. sociale factoren

1.3.1.1. microniveau

1.3.1.2. mesoniveau

1.3.1.3. macroniveau

1.3.2. culturele factoren

1.3.2.1. sociaal wenselijke omgangsregels

1.3.2.2. waarden

1.3.3. materiële factoren

1.3.3.1. tastbare dingen in menselijk bezit

1.3.4. geografische factoren

1.3.4.1. woonplaats

2. Onderlinge samenhang & interactie : systemen

2.1. Eigenschappen systeem

2.1.1. circulaire beïnvloeding

2.1.2. regels en idealen

2.1.3. gebruik van feedback

2.1.4. weerstand tegen vreandering

2.2. Algemeen besluit

3. schema mens-gedrag en beïnvloedende factoren

3.1. Studierichting STW

3.1.1. sociale wetenschappen

3.1.2. natuurwetenschappen

3.1.3. voeding

3.1.4. expressie