Organisaties

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Organisaties Door Mind Map: Organisaties

1. Commerciële organisaties

2. Niet-commerciële organisaties

3. Streeft naar winst. De eigenaren van zo'n organisatie hebben er geld in gestopt en willen voor dat geld een vergoeding hebben.

4. Niet-commerciële organisaties streven niet naar winst. Deze organisaties hebben een andere doel. Een school streeft naar goed onderwijs en veel geslaagden. Een sportclub kan ernaar streven zo hoog mogelijk te komen in de competitie.

5. Rechtsvormen

6. Natuurlijke personen

7. Rechtspersonen

8. Natuurlijke personen zijn mensen. Natuurlijke personen kunnen rechten en verplichtingen hebben

9. Rechtspersonen zijn organisaties die net als natuurlijke personen zelf rechten en verplichtingen hebben; ze kunnen eigen bezittingen en schulden hebben. Er zijn 4 verschillende rechts vormen.

10. Eenmanszaak

11. Vennootschap onder firma

12. Naamloze vennootschap

13. Besloten vennootschap

14. De eenmanszaak is een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is één eigenaar die de leiding heeft, het eigen vermogen heeft ingebracht en verantwoordelijk is voor de schulden. Een eenmanszaak is meestal aan de naam te herkennen doordat er voor of achter de naam niets staat vermeld

15. De vennootschap onder firma is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer vennoten een bedrijf uitoefenen onder gemeenschappelijke naam. De vennoten brengen het eigen vermogen in en hebben de leiding. Doordat er meer vennoten zijn, is arbeidsverdeling mogelijk. De vennoten zijn verantwoordelijk voor de schulden van de organisatie. Een vennootschap onder firma herken je doordat de letters vof achter de firmanaam zijn vermeld.

16. Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin elk van de vennoten voor één of meer aandelen deelneemt.

17. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin ieder van de vennoten voor één of meer aandelen deelneemt.

18. Vereniging

19. Stichting

20. Een vereniging kunnen we omschrijven als een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft. Het doel van een vereniging is bijvoorbeeld het behartigen van de belangen van de watersporters door het bieden van een ligplaats in een bepaalde gemeente.

21. Een stichting is een rechtspersoon zonder leden die een bepaald doel wil bereiken. Haar bestuur probeert het doel van de stichting te realiseren, bijvoorbeeld het beheer van een school.