m&o hoofdstuk 1

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
m&o hoofdstuk 1 Door Mind Map: m&o hoofdstuk 1

1. organiseren; scheppen van doelmatige verhoudingen

2. natuurlijke personen

3. rechstpersonen

4. besloten vennootschap: heeft beperkte aansprakelijkheid voor de eigenaar

5. naamloze vennootschap: heeft zelfstandige rechten en plichten.

6. vennootschap onder firma: organisatie met 1 of meer vennoten

7. eenmanszaak: 1 eigenaar die de leiding heeft

8. organisatie: samenwerkingsverband van mensen die een bepaald doel willen bereiken

8.1. commerciële organisatie

8.1.1. streven naar winst

8.2. niet-commerciële organisatie

8.2.1. streven naar ander doel

9. rechtsvormen:juridische vorm van een organisatie.

10. management: bepalen van doelstelling van de organisatie,plannen,organiseren en geven van leiding

10.1. plannen: gedaittaleerde uitwerking van de doelstelling

10.2. geven van leiding: besturen alles

10.3. controleren: bekijken of iedereen zijn werk goed doet

10.4. doelstelling: bepaald punt wat je wilt bereiken

10.4.1. strategisch: geven aan op lang termijn willen bereiken

10.4.2. tactisch: invullen strategische doelstelling

10.4.3. operationele: invullen van de tactische strategie

11. informatie: omvat gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten: eisen:

11.1. betrouwbaar

11.2. relevant

11.3. tijdig

12. communicatie: uitwisselen van informatie: soorten :

12.1. interne communicatie: informatie tussen personen in een bedrijf

12.2. externe informatie; informatie tussen personen uit verschillende bedrijven