Belastingontwijking als gevolg van het belastingstelsel

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Belastingontwijking als gevolg van het belastingstelsel Door Mind Map: Belastingontwijking als gevolg van het belastingstelsel

1. Belastingstelsel in Nederland

1.1. Inkomstenbelasting

1.2. Kenmerkende elementen t.o.v. andere (vergelijkbare) Europese landen

1.2.1. Belastingstelsel in Duitsland

1.2.2. Belastingstelsel in België

1.2.3. Belastingstelsel in Frankrijk

2. Belastingparadijzen

2.1. Landen met een gunstiger stelsel van inkomstenbelasting

2.2. Hoe zien die belastingstelsels eruit?

3. Elementen van het belastingstelsel als determinanten van belastingontwijking

3.1. Progressief schijvenstelsel

3.2. Aftrekposten

3.3. Belastingvrije voet

3.4. Heffingskortingen

3.5. Profijt- en draagkrachtbeginsel

4. Begrotingstekort in de Nederlandse staatskas

4.1. Inkomsten en uitgaven van de Nederlandse overheid

4.1.1. Miljoenennota 2016

4.2. Het Groei- en Stabiliteitspact

4.3. Voor- en nadelen

5. Belastingontwijking

5.1. Belastingontduiking, -fraude en -ontwijking

5.2. Methodes

5.3. Maatregelen

5.4. Belastingontwijkers

6. Economische prikkel om te werken

6.1. Invloed sociale zekerheid

6.2. p/a-ratio

6.2.1. Werkgelegenheid in personen

6.2.2. Werkgelegenheid in arbeidsjaren

6.3. Invloed verschillende elementen belastingstelsel

6.3.1. Progressief schijvenstelsel

6.3.2. Aftrekposten

6.3.3. Belastingvrije voet

6.3.4. Heffingskortingen