Relatie met de overheid

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Relatie met de overheid Door Mind Map: Relatie met de overheid

1. 1 Europese Unie

1.1. Europese regelgeving --> Europese Commissie in Brussel, het Europese Parlement in Straatsburg.

1.2. Europese Commissie en Europese Raad zetelen in Brussel

1.3. Europese regelgeving overkoepelend voor alle EU-lidstaten --> omgezet naar nationale wetgevingen

1.4. nationale wetgevingen nemen de Europese regelgeving over

1.4.1. milieu

1.4.2. landbouw

1.4.3. arbeid

1.4.4. handel

1.4.5. energie

1.4.6. voeding

2. 2 Federale overheid

2.1. Belastingen

2.1.1. concurreren

2.1.2. promoot de notionele intrestaftrek

2.1.2.1. limiet op de aftrek

2.1.3. vlaktaks

2.1.3.1. 1 bepaald bedrag belastingen voor alle mensen

2.2. Subsidies en maatregelen

2.2.1. een onderneming starten

2.2.2. strategische investeringen

2.2.3. bedrijventerreinen

2.2.4. energie- en milieubewuste investeringen

2.2.5. innovatieve investeringen

2.2.6. extra personeel aanwerven en opleiden

3. 3 Gewesten en Gemeenschappen

4. 4 Lokale overheden: provincies, steden en gemeenten

5. Waarom is de overheid een stakeholder?

5.1. aandeelhouder

5.2. belastingen

5.3. subsidies en maatregelen