differentiatie

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
differentiatie Door Mind Map: differentiatie

1. hoe

1.1. differentiëren in

1.1.1. tijd

1.1.2. huiswerk

1.1.3. niveau

1.1.4. groepen

1.1.5. instructie

1.1.6. begeleiding

1.1.7. leerstijlen

1.2. buiten de klasmuren differentiëren

1.3. trial en error

1.4. differentiëren op

1.4.1. inhoud

1.4.2. proces

1.4.3. (eind)product

1.5. leren in 3 stappen

1.5.1. keuze hoe leerstof verwerven

1.5.2. toepassen van kennis

1.5.3. toetsen van kennis

1.6. interdisciplinaire groepswerken

1.6.1. lln leren van elkaar

1.7. op basis van voorkennis

1.8. goede feedback

1.9. eigen tempo

1.10. verschillende werkvormen

1.10.1. instructie

1.10.2. leerstof

1.10.3. tempo

1.10.4. minimumdoel

1.10.5. extra zorg

1.10.6. toetsing

2. wat

2.1. voor iedere lk een andere invulling

2.2. geen magische formule, toverdrank

2.3. iedere leerling uniek benaderen

2.4. inspelen op de verschillen tussen de leerlingen door een aangepast traject te bieden

2.5. uitdagen van elke 'unieke' student!

2.6. geen one size fits all formule

2.7. interne differentiatie

2.7.1. binnen één groep - individuen

2.8. externe differentiatie

2.8.1. subgroepen

3. tips

3.1. durf te experimenteren

3.2. begin klein

3.3. reflectie met de leerlingen over differentiatie

3.4. differentiëren buiten de klasmuren

3.5. samenwerking met colleega's

3.6. deel ervaringen uit

3.7. geef de informatie in verschillende vormen

3.8. licht onderdelen toe met interactieve beelden

3.9. gebruik en laat instructiefilmpjes maken

3.10. evalueer op verschillende manieren

3.11. verduidelijk de leerschema's

3.12. zorg voor transparantie

4. waarom

4.1. inspelen op een heel groot aantal verschillen tussen de leerlingen

4.2. maximale ontwikkeling nastreven

4.3. comfortabel voor de lk en lln

4.4. welbevinden en betrokkenheid verhogen

4.5. motivatie verhogen

4.6. leerefficiëntie verhogen

4.7. leerlingen met dyspraxie moeten soms extra ondersteunt worden

5. wanneer

5.1. niet iedere les, maar dikwijls

5.2. er te grote verschillen zijn tussen de leerlingen

5.3. leren in homogene groepen

5.3.1. nadeel voor zwakke of gemiddelde lln

5.4. mix tussen interne differentiatie en heterogene groepen

5.5. als lln problemen tonen

5.5.1. angst

5.5.2. coördinatie

5.5.3. bewust zijn