De 7 uitdagingen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De 7 uitdagingen Door Mind Map: De 7 uitdagingen

1. overtuigingen

1.1. attributiestijlen

1.2. self fulfilling prophecy

1.3. talent x inzet x strategie = resultaat

1.4. fixed and growth mindset

2. geheugen

2.1. automatiseren

2.2. geheugen leren gebruiken

2.3. 5 geheugenprincipes

2.3.1. zintuigen

2.3.2. emotie

2.3.3. herhaling

2.3.4. verbinding

2.3.5. begrip

2.4. mindmap

3. motivatie

3.1. intrinsieke

3.2. extrinsieke

3.3. onderpresteren

3.4. frustratiegrens

3.5. matchen en stretchen

3.6. regels - consequenties

4. frustratietolerantie

4.1. de juiste uitdaging

4.2. vluchtgedrag

4.3. inzet tonen

4.4. oplossing

4.4.1. duidelijkheid

4.4.2. structuur

4.4.3. kleine stapjes

4.4.4. tweesporenbeleid

4.4.4.1. eisen stellen

4.4.4.2. warme begeleiding

4.5. leren leren

4.6. leerstrategieën

5. samenwerken

5.1. waarom samenwerken

5.2. sociale interactie

5.3. gezamenlijk resultaat

5.4. basale vaardigheden

5.4.1. leren luisteren

5.4.2. elkaar uit laten praten

5.4.3. ik-boodschappen

5.4.4. actief luisteren

5.5. werken adhv protocol

5.5.1. einddoel

5.5.1.1. product?

5.5.1.2. samenwerking?

5.5.1.3. beide?

5.5.2. rolverdeling

5.5.2.1. iedereen aparte kleur?

5.5.2.2. logboek

5.5.2.3. eerst individueel

5.6. taakgerichtmens en mensgerichte mens

5.7. impliciete regels

5.8. empathie

6. zelfstandig werken

6.1. persoonlijke externe sturing

6.2. zelfstandigheid

6.2.1. bevordert eigenwaarde

6.3. niveaus van zelfstandig werken

6.3.1. stoort anderen

6.3.2. individueel begeleid werken

6.3.3. groepsgewijs begeleid werken

6.3.4. omgaan uitgestelde aandacht

6.3.5. individueel zelfstandig werken

6.4. uitgestelde aandacht

6.5. doorzettingsvermogen

6.6. perfectionisme

6.6.1. faalangst

6.7. positieve feedback en beloningen

6.8. paralysis by anaysis

6.8.1. blokkeren

7. hiaten

7.1. kennisgat

7.2. probleem bij opstapeling van kennis

7.3. oorzaken hiaten

7.3.1. manier van leren

7.3.2. klas overslaan

7.4. hiaat snel opsporen

7.4.1. camoufleren

7.4.2. stilvallen

7.4.3. aanmodderen

7.4.4. onmacht en frustratie

7.5. reparatiebeleid

7.5.1. opsporen

7.5.2. gat vaststellen

7.5.3. herstelprogramma

7.6. voorkomen

7.6.1. opschrijven van tussenatppen

7.6.2. onderwerpen terugtoetsen

7.7. VO weinig aandacht voor hiaten