WP 2.3: stelt documenten op

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
WP 2.3: stelt documenten op Door Mind Map: WP 2.3: stelt documenten op

1. Samenwerken en overleggen

1.1. Afstemmen

1.1.1. Geplande afspraken nakomen

1.2. Anderen raadplegen en betrekken

1.2.1. Advies vragen om een document voor het verzonden wordt

1.2.2. Correcte en zorgvuldige documenten als eindproduct

2. Formuleren en rapporteren

2.1. Correct werken

2.1.1. Het juridische document moet overeenkomen met de wet- en regelgeving

2.2. Structuur aanbrengen

2.2.1. De documenten moeten een logische volgorde heben

2.2.2. De volgorde moet te snappen zijn voor iedereen

3. Vakdeskundigheid toepassen

3.1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden

3.1.1. Goede informatie verstrekken

3.1.1.1. Juiste adresgegevens

3.1.2. Vertalen

3.1.2.1. Geen moeilijke woorden

3.1.2.2. Indien nodig buitenlands document vertalen

4. Kwaliteit leveren

4.1. Productiviteitsniveau halen

4.1.1. Hoge eisen stellen

4.1.2. Productief blijven werken

4.2. Systematisch werken

4.2.1. Ordelijke

4.2.2. Goede/logische volgorde

4.3. Kwaliteitsniveau halen

4.3.1. Op detail niveau werken

4.3.2. Ervoor zorgen dat er goede kwaliteit geleverd wordt

5. Instructies en procedures opvolgen

5.1. Werken volgens voorgeschreven procedures

5.1.1. Volgens wet- en regelgeving

5.1.2. Volgens de regels die het bedrijf stelt

6. Rechtssoorten

6.1. Arbeidsrecht

6.1.1. Arbeidsovereenkomst

6.1.2. Beëindigen arbeidsovereenkomst

6.1.3. Bescherming rechtspositie

6.2. Bestuursrecht

6.2.1. Beschikking

6.2.2. Handhaving

6.2.3. Bezwaar en beroep

6.2.4. Algemene rechtbeginselen

6.3. Bestuursrecht in relatie tot notariaat (wet)

6.4. Burenrecht

6.5. Erfrecht (wettelijk, testamentair erfrecht)

6.6. Executie- en beslagrecht

6.6.1. Deurwaarderspraktijk Salarisstrook

6.6.2. Belastingvrije voet

6.6.3. BTAG (tarieven)/btw

6.6.4. Gerechtsdeurwaarderswet

6.7. Executie- en beslagrecht in relatie tot noatriaat

6.8. Faillissenmentensrecht

6.9. goedrenrecht

6.9.1. Eigendom

6.9.2. Bezit

6.9.3. Houderschap

6.9.4. Verkrijging

6.9.5. (on)roerende zaken

6.9.6. Registergoederen

6.9.7. Rechten op goederen

6.9.7.1. Pand

6.9.7.2. Hypotheek

6.9.7.3. Erfpacht

6.9.7.4. Appartementsrecht

6.9.7.5. Opstal

6.9.7.6. Vruchtgebruik

6.10. Fiscaalrecht in relatie tot notariaat

6.11. Personen- en familierecht in relatie tot notariaat

6.12. Rechtspersonenrecht

6.13. Rechtspersonenrecht/vennootschapsrecht in relatie tot notariaat

6.14. Verbintenissenrecht

6.14.1. Onrechtmatige daad

6.14.2. Bijzondere overeenkomsten

6.14.2.1. Huur

6.14.2.2. Koop

6.15. Verbintenissenrecht in betrekking tot notariaal

6.15.1. Dwang

6.15.2. Dwaling

6.15.3. Bedrog

7. Wetten

7.1. Privacywetgeving

7.2. Wet KOZ (in relatie tot makelaardij

7.3. Wet op notarisambt (vereisten opstellen akte)

7.4. WWFT (in relatie tot makelaardij)

8. Kennis

8.1. Rekenvaaridgheid

8.2. Kennis van instellingen in het werkveld van de juridische medewerker

8.3. Juridisch Jargon

8.4. Fiscale aftrekposten bij notariëlekosten

8.5. Beroepsgeheim

8.6. Basiskennis strafrecht en stafprocesrecht

8.7. Basiskennis rechterlijke organisaties (indeling)

8.8. Basiskennis Burgerlijk procesrecht

9. Overig

9.1. Sociale kaart

9.1.1. Inkomen

9.1.2. Werk

9.1.3. Gemeentelijke instellingen

9.1.4. Juridisch advies

9.1.5. Wonen

9.1.6. zorg/welzijn

9.1.7. Belasting

9.1.8. Justitie

9.1.9. KvK

9.2. Rechtsbijstand

9.3. Deurwaarderspraktijk

10. Opstellen documenten

10.1. Opstellen bezwaarschrift

10.2. Opstellen dagvaarding

10.3. Opstellen feitelijke/standaard toelichtingsbrief (advocatuur)

10.4. Opstellen hypotheekakte

10.4.1. Koopcontract

10.4.2. Verzekeringspolis

10.4.3. Offerte

10.4.4. Opdracht dienstverlening

10.4.5. Inspectierapport

10.4.6. Taxatierapport

10.4.7. Nota (makelaardij)

10.5. Opstellen koopakte

10.5.1. Akte van levering

10.5.2. Hypotheekakte

10.5.3. Testament

10.5.4. Huwelijksevoorwaarden

10.5.5. Akte van oprichting

10.5.6. Splitsingakte

10.5.7. Verklaringerfrecht

10.5.8. Nota's/offertes

10.6. Opstellen processtukken

10.6.1. Dagvaarding

10.6.2. Verzoekschrift

11. Vanaf hier begint vakkennis en vaardigheid. Ik heb ze in kopjes opgedeeld.