WP 2.4 Beheert het dossier

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
WP 2.4 Beheert het dossier Door Mind Map: WP 2.4 Beheert het dossier

1. Samenwerken en overleggen

1.1. Afstemmen

1.1.1. Overleg

1.1.2. Niet op eigen been werken

1.2. Anderen raadplegen en betrekken

1.2.1. Vragen naar meningen

1.2.2. Vragen om ideeën

1.2.3. Zoekt naar samenwerking

1.3. Proactief informeren

1.3.1. Samenwerken

1.3.2. Melding doen

1.3.3. Kennis delen

2. Kwaliteit leveren

2.1. Productiviteitsniveau halen

2.2. Systematisch werken

2.2.1. Nauwkeurig

2.2.2. Systematisch

2.3. Kwaliteitsniveaus halen

2.3.1. Afspraken kwaliteitsnormen

2.3.2. Tempo

3. instructies en procedures opvolgen

3.1. Werken volgens voorgeschreven procedures

3.1.1. voldoen aan eisen van wet- en regelgeving

3.1.2. Voldoen aan bedrijfsnormen

4. Vanaf hier begint Vakkennis en vaardigheid

5. Register soorten

5.1. Bevolkingsregister

5.2. Boedelregister

5.3. Curateleregister

5.4. Huwelijksgoederenregister

5.5. Register KvK

6. Kennis

6.1. Archiveren

6.2. Dossier- en informatiemanagement

6.3. Gebruik ICT middelen

6.4. Kennis van notariaat

6.5. Privacywetgeving

6.6. WWFT

6.7. Beheerst een moderne vreemde taal schriftelijk