cognitieve leerzorg..

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
cognitieve leerzorg.. Door Mind Map: cognitieve leerzorg..

1. cognitieve vaardigheden

1.1. leer- en studeerstrategiën

1.1.1. eenvoudige leertaken

1.1.1.1. memoriseren

1.1.1.2. groeperen

1.1.1.3. elaboreren

1.1.2. complexe leertaken

1.1.2.1. selecteren

1.1.2.2. relateren

1.1.2.3. structureren

1.1.2.4. kristisch

1.1.2.5. verwerken

1.1.2.6. conctretiseren

1.1.2.7. toepassen

1.2. probleemoplossingstrategiën

1.2.1. heuristieken (stappenplan)

2. situering in het competentiebegrip

2.1. kennis

2.1.1. domeinspecifieke kennis

2.1.1.1. beschikbare voorkennis

2.1.1.1.1. hoeveelheid

2.1.1.1.2. structurering en organisatie

2.1.1.1.3. beschikbaarheid (inerte kennis)

2.1.1.1.4. juistheid

2.1.2. metacognitieve kennis

2.1.2.1. zelfkennis

2.1.2.2. leerkennis

2.2. vaardigheden

2.2.1. metacognitieve vaardigheden

2.2.1.1. zelfregulering (OVUR-schema) (beertjes)

3. cognitieve leerzorg vormgeven

3.1. startpunt: beginsituatie bepalen

3.1.1. observatie

3.1.2. toets

3.1.3. gesprek

3.2. leeromgeving vormgeven

3.2.1. van externe sturing naar zelfsturing

3.2.1.1. behaviorisme

3.2.1.2. cognitivisme

3.2.1.3. constructivisme

3.2.2. mediërende activiteiten

3.2.2.1. mediëren via modelleren

3.2.2.1.1. metacogn. vaardigh.  voortonen, benoemen en waarom

3.2.2.2. mediëren via werkvormen

3.2.2.3. mediëren via relatering van vakspecifieke inhouden aan (meta)cognitieve vaardigheden

3.2.2.3.1. koppelen aan oefeningen

3.2.2.4. mediëren via het aanleren van specifieke leerstrategiën

3.2.2.4.1. leren leren