Prevention plan on Foot care in the home care setting

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Prevention plan on Foot care in the home care setting Door Mind Map: Prevention plan on Foot care in the home care setting

1. Literature

1.1. Literature on Prevention

1.2. Literature on Foot care

1.3. Foot care in the home care setting

2. The Omaha System

2.1. What does the Omaha System say about prevention and foot care

2.2. Is the Omaha System adequate for Foot care- prevention?

3. Prevention Plan for Individual Healthcare Nurses

3.1. How can we tackle Prevention in the home care setting

3.2. How can we coach Individual Healthcare Nurses regarding the Prevention Plan

4. Implementation

4.1. Prevention Plan on foot care in the form of an Info-graphic

4.2. Is an info-graphic adequate for Prevention among the Individual Healthcare Nurses

5. Layout

5.1. Chapter 1: Literature on Prevention and Foot care

5.1.1. 1.1 Literature on Prevention

5.1.1.1. CM5.3: de vier stappen van de GVO-cyclus beschrijven.

5.1.2. 1.2 Literature on Foot care

5.1.3. 1.3 Foot care prevention in the home care setting

5.1.3.1. CM5.1: Illustreert met voorbeelden hoe hij patientenvoorlichting heeft ingezet en uitgevoerd in complex situatie.

5.1.3.2. CM6.1: Illustreert met voorbeelden hoe hij prioriteiten heeft gesteld in zijn werk.

5.1.3.3. CM6.7: Toont aan met voorbeelden dat hij de veiligheid van zorgvragers en medewerkers heeft beoogd en hoe hij de borging ervan heeft georganiseerd.

5.2. Chapter 2: Foot care Prevention and The Omaha system

5.2.1. 2.1 How would foot care prevention look like

5.2.1.1. CM6.9: Beargumenteert de keuze voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologie.

5.2.2. 2.2 How does the Omaha system describe Foot care prevention

5.2.3. 2.3 Is the Omaha system adequate for Foot care prevention, if not, which model is most adequate

5.3. Chapter 3: Prevention Plan for Individual Healthcare Nurses

5.3.1. 3.1 How can Individual Healthcare nurses introduce prevention and Foot care in their daily tasks

5.3.1.1. CM6.2: Beargumenteert op welke gronden hij zorg heeft toegewezen aan collega's en andere disciplines.

5.3.1.2. CM6.9: Beargumenteert de keuze voor het gebruik van informatie- en communicatie technologie

5.3.2. 3.2 How can we coach Individual Healthcare Nurses into preventing foot care issues

5.3.2.1. CM6.3: Beargumenteert op welke gronden hij zorg heeft toegewezen aan collega's en andere disciplines.

5.3.2.2. CM6.4: Verwoordt hoe hij collega's aanstuurt en de werkzaamheden onderling afstemt.

5.3.2.3. CM6.5: Illustreert hoe hij collega's coacht door middel van beschreven coachtraject waarin de coachee centraal staat.

5.3.2.4. CM6.6: Laat aan zijn werkbegeleider zien dat hij startbekwaam is om werkbegeleiding uit te voeren.

5.3.3. 3.3 How can be tackle Foot care prevention in the home care setting

5.3.3.1. CM5.5: Verantwoordt de keuze voor een model van gedragsverandering. Beargumenteert hoe hij op basis van gezamenlijk overleg met de zorgvrager en net netwerk effecten zou willen meten van de ingezette gezondheidskundige interventies.

5.3.3.2. CM5.6: Beargumenteert hoe hij op basis van gezamenlijk overleg met de zorgvrager en zijn netwerk effecten zou willen meten van de ingezette gezondheidskundige interventies.

5.3.3.3. CM6.8: Laat aan zijn werkbegeleider zien hoe in onderlinge afstemming tussen verschillende zorgverleners en zorgorganisaties volgens zorgplan, de zorg heeft laten verlopen (zorgketen).

5.4. Chapter 4: The implementation of the Prevention Plan

5.4.1. 4.1 Prevention plan regarding Foot care in the home care setting

5.4.1.1. CM5.2: Verantwoordt de keuze voor een vorm van patientenvoorlichting in relatie tot het bevordering van het zelfmanagement van de zorgvrager en zijn netwerk en het beoogde gezamenlij opgestelde zorgresultaat.

5.4.1.2. CM6.12: Organiseert een bijeenkomst om op het vakgebied kennis te delen door bijvoorbeeld een CAT-analyse te presenteren.

5.4.1.3. CM6.10: Onderbouwt de wijze van rapportage

5.4.1.4. CM6.11: Onderbouwt de gemaakte keuzes met betrekking tot wat, waar gerapporteerd is.

5.4.2. 4.2 The adequate of a Prevention Plan using an Info-graphic and its implementation

5.4.2.1. CM5.3: Illustreert met voorbeelden hoe hij in dialoog met de zorgvrager en zijn netwerk gezamenlijk de vier stappen van de GVO-cyclus heeft doorlopen en in een plan heeft beschreven.

5.4.2.2. CM5.4: In de illustratie van de GVO-cyclus komt voor: gezondheidsheidsanalyse, gedragsdeterminanten, doelen, gezondheidskundige interventies/ evaluaties, relatie tussen de vier stappen, dialoog met de zorgvrager + netwerk in de afzonderlijke stappen en overweging om het plan tussentijds bij te stellen indien van toepassing.