Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Huur Door Mind Map: Huur

1. Definitie en soorten

1.1. = een overeenkomst waarbij de verhuurder zich ertoe verbindt tijdelijk aan de huurder, tegen betaling, het genot te verschaffen van een zaak.

1.2. wetgeving

1.2.1. algemene regels die de huurverhoudingen beheersen

1.2.1.1. gemene huurrecht

1.2.1.1.1. alle van aanvullend recht

1.2.2. Bepaalde categorieën huur

1.2.2.1. dwingend recht

1.2.2.1.1. regels huurovereenkomsten met betrekking hoofdverblijfplaats huurder

1.2.2.1.2. regels handelshuur

1.2.2.1.3. pacht

2. Algemene regels huur

2.1. verplichtingen verhuurder

2.1.1. verplicht goed te leveren

2.1.1.1. in goede staat

2.1.1.2. onroerende goederen: sleutels

2.1.2. onderhoudsplicht

2.1.2.1. herstellingen

2.1.3. rustig genot

2.1.3.1. niet storen

2.1.3.2. vrijwaren voor rechtsstoornis door derden

2.1.3.3. vrijwaren voor niet-zichtbare gebreken

2.2. verplichtingen huurder

2.2.1. huurprijs betalen

2.2.2. gebruik & onderhoud van het goed

2.2.3. teruggave van het goed

2.2.3.1. plaatsbeschrijving

2.2.3.2. veranderingswerken

2.3. duurtijd huur

2.3.1. schriftelijke overeenkomsten gesloten voor bepaalde duur

2.3.2. mondelinge/schriftelijke huurovereenkomst voor onbepaalde duur

2.3.2.1. opzeggen mits naleving opzegtermijn 1 maand

3. Woninghuur

3.1. Wet van februari 1991

3.1.1. inwerking 28 februari 1991

3.1.2. aangepast bij wet 21 mei 1997

3.2. toepassingsgebied

3.2.1. Woninghuur 20 februari 1991

3.2.1.1. hoofdverblijfplaats huurder

3.3. schriftelijke overeenkomst & bijdragen

3.3.1. essentiële vermeldingen

3.3.2. geen schriftelijke overeenkomst --> andere partij kan die dwingen

3.3.3. verplichte bijdrage

3.3.4. plaatsbeschrijving

3.3.4.1. fiscale verplichting

3.3.4.2. verhuurder = wettelijk verplicht

3.3.4.2.1. anders

3.3.5. 1 januari 2009

3.3.5.1. energieprestatiecertificaat

3.4. huurprijs en herziening

3.4.1. vrij overeenkomen

3.4.2. geen beperking verbonden

3.4.3. verboden onroerende voorheffing ten laste leggen van huurder

3.5. huurwaarborg

3.6. duurtijd en opzeggingsregeling

3.7. herstellingen

3.7.1. 18 mei 2007

3.7.1.1. verhuurder verplicht alle herstellingen op zich te nemen

3.8. bemiddelingskosten

4. De handelshuur

4.1. toepassingsgebied

4.1.1. verhuring onroerend goed

4.1.1.1. kleinhandel

4.1.1.2. ambachtelijk bedrijf

4.1.2. rechtstreeks contact met het publiek in het gehuurde goed

4.2. huurprijs

4.2.1. volledig vrij

4.2.2. onroerende voorheffing ten laste van huurder

4.2.3. kan enkel geïndexeerd worden als in de huurovereenkomst een indexatieclausule werd opgenomen

4.3. verbouwingswerken door de huurder

4.4. duurtijd en opzegging

4.4.1. 9 jaar

4.4.1.1. dwingend recht

4.4.2. >9 jaar

4.4.2.1. overeenkomst overschrijven in register van de bewaarder der hypotheken

4.4.3. huur beëindigen na 3 jaar

4.4.3.1. 6 maanden op voorhand

4.5. huurhernieuwing