Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Huur Door Mind Map: Huur

1. Woningenhuur

1.1. Schriftelijk

1.1.1. Naam, woonplaats

1.1.2. Geboortedatum + geboorteplaats

1.1.3. Huurprijs

1.1.4. Duur van de huur

1.2. Registratieverplichting

1.2.1. Huurcontract

1.2.2. Bijlage

1.2.3. Plaatsbeschrijving

1.3. Huurwaarborg

1.3.1. Huurwaarborg in één keer stellen (max 2 maanden huur)

1.3.2. Bankwaarborg maken (3 maanden huur)

1.3.3. Bankwaarborg ten gevolge van standaardcontract tussen OCMW en financiële instelling

1.4. Duurtijd

1.4.1. Huurder

1.4.1.1. Te allen tijde

1.4.1.2. 3 maanden opzegtermijn

1.4.1.3. Schadevergoeding

1.4.2. Verhuurder

1.4.2.1. Zelf bewonen of dicht familielid

1.4.2.2. Werken uit te voeren (kosten > 3 jaar huur)

1.4.2.3. Zonder enige motivering: schadevergoeding + 6 maanden opzegtermijn

1.5. Opzeggingsregeling

1.5.1. Minsten 6 maanden op voorhand

1.6. Herziening huurprijs

1.6.1. Tussen 9de en 6de maand voor verstrijken elk 3-jarige periode

1.7. Herstellingen

1.7.1. Verhuurder

2. Handelshuur

2.1. Duurtijd en opzegging

2.1.1. Periode van 9 jaar

2.1.2. Huurder: opzeg bij verstrijken elke 3-jarige periode

2.1.2.1. Aangetekend schrijven

2.1.2.2. Deurwaardersexploot

2.1.3. Verhuurder: opzeggen als hij zelf handel wilt uitoefenen of door familieleden

2.1.3.1. Opzegtermijn 1 jaar

2.2. Verbouwingswerken door huurder

2.2.1. Uitgevoerd voor handel

2.2.2. Alleen aan handelslokalen

2.2.3. Prijs niet hoger dan 3 jaar huur

2.2.4. Aanvraag indienen !!

2.3. Huurhernieuwing

2.3.1. Voorrang huurder om opnieuw te huren (3x)

2.3.2. Huurder moet tussen 18e en 15e maand voor verstrijken huurperiode een aangetekende brief schrijven

3. Algemeen

3.1. Verplichtingen huurder

3.1.1. Goed gebruiken als goede huisvader

3.1.2. Huurprijs betalen

3.1.3. Goed teruggeven

3.2. Verplichtingen verhuurder

3.2.1. leveren

3.2.2. Onderhouden

3.2.3. Rustig genot verzekeren