stofklassen en karakteristieke groepen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
stofklassen en karakteristieke groepen Door Mind Map: stofklassen en karakteristieke groepen

1. zouten

1.1. ionenverbinding

1.1.1. positief metaal

1.1.2. negatief zuurrest

1.1.3. ammoniumionen

1.2. soorten zouten

1.2.1. Bariumdichloride

1.2.1.1. BaCl²

1.2.2. Dieluminiumtrisulfide

1.2.2.1. Al²S³

1.2.3. zilvernitraat

1.2.3.1. AgNO³

2. oxiden

2.1. Indeling

2.1.1. Metaaloxiden

2.1.1.1. Ionbinding

2.1.1.1.1. metaalionen

2.1.1.1.2. oxide-ionen

2.1.1.2. voorbeeld

2.1.1.2.1. calciumoxide

2.1.1.2.2. dinatriumoxide

2.1.1.2.3. dialuminiumtrioxide

2.1.2. Niet-metaaloxiden

2.2. Fysische eigenschappen

2.2.1. 3 verschillende agregatie toestanden

2.2.1.1. Vast

2.2.1.2. vloeibaar

2.2.1.3. gasvormig

2.2.2. metaaloxiden

2.2.2.1. vaste kristallige stoffen

2.2.2.2. hoge smelttemperatuur

2.2.3. Niet-metaaloxiden

2.2.3.1. meestal gassen

3. hydroxiden

3.1. OH-groepen

3.1.1. opgelost in water

3.1.1.1. OH-ionen opsplitsen

3.2. ontstaan

3.2.1. Reactie

3.2.1.1. water

3.2.1.2. Metaaloxide

3.3. Voorbeelden

3.3.1. Natriumhydroxide

3.3.1.1. NaOH

3.3.2. calciumdihydroxide

3.3.2.1. CaOH²

3.3.3. Ijzerdioxide

3.3.3.1. FeOH²

4. zuren

4.1. Verbindingen

4.1.1. zuurrest

4.1.2. Water (H)

4.2. opgelost in water

4.2.1. H+ Ionen opsplitsen

4.3. Onstaan

4.3.1. Reactie

4.3.1.1. Niet-metaaloxide

4.3.1.2. Water

4.4. Indeling

4.4.1. Binaire zuren

4.4.1.1. Elementen

4.4.1.1.1. Waterstof

4.4.1.1.2. Niet-metaal

4.4.1.2. Voorbeeld (gasvormig)

4.4.1.2.1. Waterstofchloride

4.4.1.2.2. diwaterstofsulfide

4.4.2. ternaire zuren

4.4.2.1. elementen

4.4.2.1.1. Waterstof

4.4.2.1.2. Niet-metaal

4.4.2.1.3. zuurstof

4.4.2.2. Voorbeeld (vloeibaar)

4.4.2.2.1. Waterstofnitraat

4.4.2.2.2. diwaterstofsulfaat

4.5. Fysische eigenschappen

4.5.1. Lage kooktemperatuur

4.5.2. Lage smelttemperatuur

4.5.3. goed oplosbaar in water

4.5.4. geleid goed in water

4.5.5. Smaken zuur (H+ionen)