Kindervluchtelingen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Kindervluchtelingen Door Mind Map: Kindervluchtelingen

1. De emotionele staat

2. De invloed van ouders op geëmigreerde kinderen.

2.1. Het aanleren van het Nederlands

2.1.1. De kinderen van de tweede generatie doen het niet beter

2.2. Kansarm milieu

2.3. cultuurverschillen

3. Rol van het OCMW

3.1. Begintraject

3.2. Financiële hulp

3.3. Maatschappelijke hulp

3.4. Partners van het OCMW

3.5. Eindtraject

4. Rol van de leerkracht

4.1. Achterstand op vlak van taal

4.1.1. Tweede taalontwikkeling bevorderen

4.2. Welbevinden ondersteunen

5. Rol van het onderwijs

5.1. Onthaalonderwijs

5.1.1. Nederlands aanleren

5.1.2. integreren in de samenleving

5.2. Agentschap van onderwijsdiensten