Onthaalonderwijs

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Onthaalonderwijs Door Mind Map: Onthaalonderwijs

1. Wat?

1.1. Onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

1.2. Doelstellingen

1.2.1. Ontwikkeling Nederlandse taalvaardigheid

1.2.2. Sociale integratie

1.2.2.1. Klasgroep

1.2.2.2. Dagelijks leven

1.2.3. Voorbereiden op leren en/of werken

2. Voor wie?

2.1. Anderstalige nieuwkomers

2.1.1. Vluchtelingen

2.1.2. Asielzoekers

2.1.3. Niet-begeleide minderjarigen

2.1.4. Adoptiekinderen

2.1.5. Kinderen van expats

2.1.6. Via gezinshereniging

3. Waar?

3.1. Basisonderwijs

3.1.1. 1 à 2 onthaaljaren + vervolgjaar

3.1.2. Organisatie: veel autonomie

3.1.2.1. Integratie in bestaande klas

3.1.2.2. Aparte klasgroep

3.1.2.3. Combinatie aparte groep en integratie

3.1.2.4. Taalbad

3.2. Voltijds secundair onderwijs

3.2.1. Onthaaljaar

3.2.1.1. Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

3.2.1.1.1. Integratie

3.2.1.1.2. Inburgering

3.2.1.1.3. Voldoen aan voorwaarden om te mogen starten

3.2.1.1.4. Einde schooljaar

3.2.2. Begeleiding in vervolgonderwijs

3.2.2.1. Vervolgcoach

3.2.2.1.1. Studieondersteuning

3.2.2.1.2. Begeleiden van leerkrachten vervolgschool

3.3. Deeltijds beroepssecundair onderwijs

3.3.1. Voorbereiding arbeidsmarkt

3.3.1.1. Leren

3.3.1.2. Werken

3.3.2. Individueel leertraject

3.3.2.1. Taalvaardigheid

3.3.2.2. Inburgering

3.3.2.3. Zelfredzaamheid

3.3.2.4. Voorbereiding op leren en werken

3.3.3. Voldoen aan voorwaarden om te mogen starten